Kompletteringsutbildning för psykologer med utländsk examen

90 hp

Har du en psykologutbildning från ett land utanför EU/EES? Kompletteringsutbildningen för psykologer med utländsk examen vänder sig till dig som vill komplettera din utbildning för att kunna arbeta inom psykologyrket i Sverige. Efter avklarad utbildning kan du söka praktisk tjänstgöring för psykologer (PTP) och därefter ansöka om svensk psykologlegitimation.

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Utbildningen är framförallt avsedd för dig som har en examen från utanför EU/EES och som tidigare inte fått din examen erkänd i ett EU/EES-land. Beroende på innehållet i din tidigare utbildning omfattar kompletteringsutbildningen maximalt 90 högskolepoäng och är förlagd över fyra terminer.

Du läser teoretiska kurser med praktiska inslag och din tidigare utbildning integreras med ny kunskap. Studierna planeras med hänsyn till din tidigare utbildning och arbetslivserfarenhet. Målet är att du ska kunna visa den kunskap, förmåga och förhållningssätt som krävs för psykologyrket i Sverige. Efter avklarad utbildning kan du söka till praktisk tjänstgöring för psykologer (PTP). Efter godkänd PTP (ett år på heltid) kan du ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen. ​

Inför att du börjar utbildningen gör vi en bedömning av dina förkunskaper och därefter får du en individuell studieplan. Alla läser två gemensamma kurser: Socialkunskap, etik och professionellt förhållningssätt samt Samtal och kommunikation. Därefter följer du din individuella studieplan där du läser kurser tillsammans studenter vid psykologprogrammet.

Undervisningsspråket är svenska medan kurslitteraturen mestadels är på engelska. För att klara utbildningen är det därför en förutsättning att du behärskar både svenska och engelska.

Utbildningen förbereder för psykologyrket. Efter avklarad kompletteringsutbildning får du ett intyg och Socialstyrelsen godkänner att du får söka ett års praktisk tjänstgöring för psykologer (PTP) under handledning.

De flesta psykologer är anställda inom följande verksamheter:

  • psykiatri för barn och vuxna
  • vårdcentraler
  • habilitering
  • mödra- och barnhälsovård
  • förskola och skola
  • rehabilitering
  • psykoterapimottagning
  • socialtjänst
  • företagshälsovård

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin