Anmälan och registrering

Registreringsinformation

Antagen

Är du nyantagen till någon fristående kurs, program eller programkurs vid Institutionen för psykologi hittar du all information kring registrering, schema, kursplan och kurslitteratur i Studium – kom ihåg att aktivera ditt studentkonto för att få tillgång till dina utbildningar i Studium!

Kursplaner finns även via institutionens hemsida och schema går att söka fram via schema.uu.se (inloggning krävs).

Psykologprogrammet

För nyantagna till Psykologprogrammet sker registreringen den 28 augusti via upprop. Registreringsinformation finns på inledande kursen och programtillfällets sida i Studium - Psykologprogrammet HT2024.

Registrering på fortsättningsterminerna på psykologprogrammet sker via uppropp i samband med den första föreläsningen vid terminsstart.

Beteendevetenskapliga kandidatprogrammet

För nyantagna till Beteendevetenskapliga kandidatprogrammet sker registreringen den 28 augusti via upprop. Registreringsinformation finns på inledande kursen och programtillfällets sida i Studium - Beteendevetenskapligt kandidatprogram HT2024.

Masterprogrammet i samhällsvetenskap inriktning psykologi

Antagna till Masterprogrammet i samhällsvetenskap inriktning psykologi ska webbregistrera senast 25 augusi i Ladok. Om du är antagen med villkor behöver du uppvisa behörighetshandlingar senast vid terminsstart.

Internationella masterprogrammet i psykologi

För nyantagna till Internationella masterprogrammet i psykologi sker registreringen den 29 augusti via upprop. Registreringsinformation finns på inledande kursen och programtillfällets sida i Studium - Master's Programme in Psychology HT2024.

Fristående kurs eller programkurs

Antagna till fristående kurser eller till programkurser sökta via antagning.se ska registrera sig i Ladok.

Villkorligt antagen

Om du blivit villkorligt antagen betyder det att du inte har uppfyllt kursens behörighetskrav. Vi kommer att gå igenom alla villkorligt antagna under vecka 33 och göra individuella bedömningar.

Vi kontaktar dig så snart vi kan med besked via mejl. Observera att mejl från oss till studenter har hamnat i skräpposten - så kom ihåg att titta även där!

Reserv

Reserver kallas i turordning per mejl och/eller telefon fram t.o.m. 13 september. Vi har inte något upprop för reserver.

Antagningsfrågor

Vid antagningsfrågor kan du kontakta Antagningsenheten via deras kontaktuppgifter på antagning.se.

Uppsamlingstentor för studenter med rester från nedlagda kurser från tidigare terminer

Terminer 2-4

Omtentor på nedanstående kurser är schemalagda mellan 24 och 31 augusti 2024.

  • Biologisk psykologi (kurskoder 2PP106, 2PP033, 2PS072, 2PP534): måndag 26 augusti
  • Perceptionspsykologi (kurskoder 2PP107, 2PS072, 2PP534, 2PP532): onsdag 28 augusti
  • Socialpsykologi I (kurskoder 2PP108, 2PS072, 2PP534, 2PP532): fredag 30 augusti
  • Gruppsykologi (kurskod 2PP109): torsdag 29 augusti
  • Utvecklingspsykologi II (kurskoder 2PP112, 2PP039): lördag 24 augusti
  • Vuxenliv och åldrande (kurskoder 2PP113, 2PP040): tisdag 27 augusti

Studenter ska själva anmäla sig i Ladok

Länkar till en extern sida.. Tentamensanmälan öppnas i början på juni och stängs 12 dagar innan tentadatum. Lokal och exakt tid hittar du i tentamensanmälan i Ladok.

Alla tentor är e-tentor i sal, förutom Vuxenliv och åldrande vilken är en distanstenta (e-tenta hemifrån).

Om du har giltigt NAIS-intyg och är i behov av särskilt stöd vid tentan, hör av dig till kursadministratör via e-mail: miranda.ielegems@psyk.uu.se senast 12 dagar innan tentadatum.

Obs att du behöver ett aktivt studentkonto för att kunna anmäla dig i Ladok och för att kunna skriva tentan.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin