Institutionen för psykologi

Välkommen till Institutionen för psykologi vid Uppsala universitet!

Uppsamlingstentor - för studenter med rester från nedlagda kurser från tidigare terminer

  • Forskningsmetod: Metod och vetenskapsteori (2PP105, 2PS072, 2PP534): omtenteras onsdag 6 september och lördag 21 oktober.
  • Forskningsmetod: Statistik (2PP105, 2PS072, 2PP534): omtenteras måndag 16 oktober och lördag 9 december.
  • Utvecklingspsykologi II (2PP112, 2PP039): omtenteras onsdag 10 januari och lördag 9 mars 2024 (prel.).
  • Perceptionspsykologi (2PP107, 2PS072, 2PP532, 2PP534): omtenteras söndag 14 januari 2024

Studenter ska själva anmäla sig i Ladok. Tentamensanmälan öppnas en månad innan och stängs 12 dagar innan tentadatum. Obs att ett aktivt studentkonto behövs för att kunna anmäla sig!

Registreringsinformation

Är du nyantagen till någon fristående kurs, program eller programkurs vid Institutionen för psykologi hittar du all information kring registrering, schema, kursplan och kurslitteratur i Studium – kom ihåg att aktivera ditt studentkonto för att få tillgång till dina utbildningar i Studium!

Kursplaner finns även på institutionens hemsida och schema går att söka fram via schema.uu.se.

För nyantagna till psykologprogrammet sker registreringen den 23 augusti via upprop. Registreringsinformation finns på programtillfällets sida och på inledande kursens sida i Studium.

För nyantagna till beteendevetenskapligt kandidatprogram sker registreringen den 23 augusti via upprop. Registreringsinformation finns på programtillfällets sida och på inledande kurs sida i Studium.

För nyantagna till masterprogram i psykologi sker registreringen den 23 augusti via upprop. Registreringsinformation finns på programtillfällets sida och på inledande kurs sida i Studium.

Antagna till fristående kurser eller till programkurser sökta via antagning.se ska registrera sig i Ladok.

Om du redan är antagen på psykologprogrammet kommer du att registreras på höstens kurser efter upprop i samband med föreläsning vid terminsstarten.

Villkorligt antagna börjar kontaktas i mitten av augusti.

Reserver kallas i turordning per mejl och/eller telefon fram t.o.m. 8 september. Vi har inte något upprop för reserver.

Vid antagningsfrågor kan du kontakta Antagningsenheten via deras kontaktuppgifter på antagning.se.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin