Institutionen för psykologi

Välkommen till Institutionen för psykologi vid Uppsala universitet!

Registreringsinformation


Antagen

Är du nyantagen till någon fristående kurs, program eller programkurs vid Institutionen för psykologi hittar du all information kring registrering, schema, kursplan och kurslitteratur i Studium – kom ihåg att aktivera ditt studentkonto för att få tillgång till dina utbildningar i Studium!

Kursplaner finns även på institutionens hemsida och schema går att söka fram via schema.uu.se (inloggning krävs).

Psykologprogrammet

För nyantagna till psykologprogrammet sker registreringen den 10 januari via upprop. Registreringsinformation finns på inledande kursen och programtillfällets sida i Studium - Psykologprogrammet VT2024.

Registrering på fortsättningsterminerna på psykologprogrammet sker via uppropp i samband med den första föreläsningen vid terminsstart.

Psykoterapeutprogrammet

För nyantagna till psykoterapeutprogrammet sker registreringen under introduktionsdagen den 15 januari via upprop. Registreringsinformation finns på inledande kursens och programtillfällets sida i Studium - Psykoterapeutprogrammet VT2024.

Fristående kurs eller programkurs

Antagna till fristående kurser eller till programkurser sökta via antagning.se ska registrera sig i Ladok.

Villkorligt antagen

Om du blivit villkorligt antagen betyder det att du inte har uppfyllt kursens behörighetskrav. Vi kommer att gå igenom alla villkorligt antagna under vecka 2 och göra individuella bedömningar.

Vi kontaktar dig så snart vi kan med besked via mejl. Observera att mejl från oss till studenter har hamnat i skräpposten - så kom ihåg att titta även där!

Reserv

Reserver kallas i turordning per mejl och/eller telefon fram t.o.m. 26 januari. Vi har inte något upprop för reserver.

Antagningsfrågor

Vid antagningsfrågor kan du kontakta Antagningsenheten via deras kontaktuppgifter på antagning.se.

 

Uppsamlingstentor - för studenter med rester från nedlagda kurser från tidigare terminer

Termin 1

 • Intro: Psykologi som vetenskap och ämnesområde (2PP101, 2PS071, 2PS161): lördag 25 november på eftermiddagen
 • Intro: Grundläggande metod och statistik (2PP101, 2PS071, 2PS161): lördag 25 november på förmiddagen
 • Inlärning (2PP102, 2PS071, 2PS161): lördag 9 december på eftermiddagen
 • Kognition (2PP102, 2PS071, 2PS161): lördag 9 december på förmiddagen
 • Utvecklingspsykologi I (2PP103, 2PS071, 2PS161 och Psykologi C valbar kurs): lördag 2 december
 • Personlighetspsykologi I (2PP104, 2PP031, 2PS071, 2PS161): lördag 16 december

Termin 2

 • Forskningsmetod: Metod och vetenskapsteori (2PP105, 2PS072, 2PP534): onsdag 6 september och lördag 21 oktober
 • Forskningsmetod: Statistik (2PP105, 2PS072, 2PP534): måndag 16 oktober och lördag 9 december
 • Biologisk psykologi (2PP106, 2PP033, 2PS072, 2PP534): lördag 18 november
 • Perceptionspsykologi (2PP107, 2PS072, 2PP534): söndag 14 januari
 • Socialpsykologi I (2PP108, 2PS072, 2PP534): lördag 2 december

Termin 3

 • Gruppsykologi (2PP109): lördag 16 december
 • Utvecklingspsykologi II (2PP112, 2PP039): onsdag 10 januari och lördag 9 mars 2024 (prel.)

Studenter ska själva anmäla sig i Ladok. Tentamensanmälan öppnas en månad innan och stängs 12 dagar innan tentadatum. Obs att ett aktivt studentkonto behövs för att kunna anmäla sig!

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin