Föreningar och länkar

Studentföreningar

Föreningen Uppsala Beteendevetare, FUB

Syftet med Föreningen Uppsala Beteendevetare är att främja gemenskapen bland de studenter som studerar beteendevetenskap på Uppsala universitet och för att utveckla och förbättra studiesituationen för studenterna.

FUBs hemsida

FREUD

FREUD är de psykologistuderandes intresseförening vid Uppsala Universitet.

FREUDs hemsida

Alumnföreningen

Alumnföreningen syftar till att vara en mötesplats för nuvarande och tidigare studenter och anställda vid institutionen.

Alumnföreningens hemsida

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin