Studentinflytande

Som student vid Uppsala universitet har du en viktig roll i kvalitetsarbetet för din utbildning. Det vanligaste och kanske enklaste sättet att bidra är att du lämnar dina svar på kursvärderingen för den kurs du har läst.

Ett annat sätt är att engagera dig som studentrepresentant, då är du direkt med och bereder eller påverkar viktiga beslut. Enligt Högskolelagen har studenter rätt att vara representerade i alla beslutande och beredande organ på olika nivåer inom universitetet där utbildning och studenters situation behandlas. Representationen är av yttersta vikt för att säkra studenters perspektiv i utvecklingen av universitetets utbildningar.

Både institutionen och studentkåren skriver gärna individuella intyg efter att man slutfört sitt uppdrag. Intyget kan sedan användas vid t.ex. framtida arbetsansökningar.

Studentrepresentation

Institutionen för psykologi har studentrepresentanter i följande organ och möten. Läs mer om vilka frågor som behandlas och uppdraget som studentrepresentant!

Bli studentrepresentant

För att bli studentrepresentant anmäler du ditt intresse till Uppsala studentkår. Du kan läsa mer om processen på deras sida om att engagera dig i studentkåren.

Om du har frågor gällande uppdrag som gäller Institutionen för psykologi, kontakta fakultetssamordnaren vid Uppsala studenkår, fakultetssamordnare@uskar.se.

Sök till studentrepresentant!

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin