Studievägledning

Studievägledning vid Institutionen för psykologi innebär att du kan diskutera frågor och bolla idéer och funderingar som rör din studiesituation och ditt studie- och yrkesval. Vägledaren kan hjälpa dig att sortera upp dina egna funderingar och att se vilka olika alternativ som finns, utifrån just din situation. Studie- och yrkesvägledning kan ske inför, under och efter studier.

Studievägledarna arbetar också med att stödja studenter med funktionsnedsättning samt ge studenter som behöver stöd och hjälp under studierna. Studievägledarna har kontakt med samordnarna för riktat pedagogiskt stöd vid Uppsala universitet. Studievägledarna skriver även individuella studieplaner för studenter som har en funktionsnedsättning eller behov av riktat stöd.

Eftersom ett vägledningssamtal kan komma att beröra många av livets områden kan det vara viktigt att veta att vägledaren har tystnadsplikt beträffande sådant som rör dina personliga förhållanden.

Vad kan studievägledaren hjälpa dig med?

Studievägledaren

 • är uppdaterad om antagning till utbildningen samt utbildningens kursuppläggning, litteratur och vilka lärare som undervisar (formalia).
 • är uppdaterad om närliggande utbildningar och alternativa studievägar.
 • ger information om och har kunskap om psykologyrket.
 • ger information om stödåtgärder för studenter med funktionshinder.
 • ger information om studier utomlands.
 • kan hjälpa till med uppläggning av studievanor och studieteknik enskilt eller i grupp.
 • har tystnadsplikt om personliga förhållanden.

Mottagning och besök

Det är möjligt att boka tid för studievägledning på institutionen (45 min), samtal via videolänk (zoom) (30 min) och telefonvägledning (20 min).

Boka tid för studievägledningssamtal, telefonvägledning och videolänk.

Alla frågor rörande studier och utbildning kan skickas till studentservice@psyk.uu.se

Studievägledning FAQ - Vanliga frågor och svar

Studievägledarna

Karin Rehn

Ansvarar för fristående kurser, Beteendevetenskapliga kandidatprogrammet, Masterprogram i samhällsvetenskap – Psykologi, Masterprogram i psykologi, Dietistprogrammet, Fysioterapeutprogrammet, Logopedprogrammet, Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor och Socionomprogrammet.

Mejladress: karin.rehn@psyk.uu.se

Katarina Petersson

Ansvarar för Psykologprogrammet, Psykoterapeutprogrammet, Masterprogram i psykologi, Kompletteringsutbildning för psykologer med utländsk utbildning och internationell samordnare

Mejladress: katarina.petersson@psyk.uu.se

Övergripande mål

Studievägledning skall medverka till att

 • ge studenter insikt om sina egna resurser och tillgång till tillräcklig information för att fatta välgrundade beslut om studie- och yrkesval
 • ge tydlig information om regler inom utbildningsområdet
 • främja studenters fria studie- och yrkesval oavsett kön, social och etnisk bakgrund eller funktionsnedsättning.

Etiska riktlinjer för studievägledning vid Uppsala universitet

Studievägledaren skall

 • sätta studenten i centrum och därför stå fri från särintressen
 • se förändrings- och utvecklingsmöjligheter hos varje enskild student
 • iaktta tystnadsplikt i alla frågor som rör den enskilde studentens personliga förhållanden (Sekretesslagen 23 kap, § 5).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin