Biomedicinprogrammet

180 hp

Studieplan, MBN1K

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
MBN1K
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten, 1 oktober 2019
Diarienummer
MEDFARM 2019/1631

Termin 1

Termin 2

OBS: under termin 2 läses delkurs 1, Statistik och dataanalys för biomedicin, 2 hp.

Termin 3

Termin 4

OBS: under termin 4 läses delkurs 1, Professionell utveckling, 4.5 hp.

Termin 5

OBS: under termin 5 läses delkurs 2, Professionell utveckling, 3 hp.

OBS: under termin 5 läses delkurs 2, Statistik och dataanalys för biomedicin, 5 hp.

Termin 6

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin