Biomedicinprogrammet

180 hp

Studieplan, MBN1K

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
MBN1K
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten, 4 december 2013

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

Termin 5

Under termin 5 läser du:

- Farmakologi och läkemedelskemi, 12 hp

- Språklig utveckling, 3 hp

- Tillämpad statistik, 5 hp

- Virologi, 10 hp

Termin 6

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin