Biomedicinprogrammet

180 hp

Studieplan, MBN1K

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
MBN1K
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten, 25 september 2018

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

Termin 5

Termin 6

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin