Biomedicinprogrammet

180 hp

Studieplan, MBN1K

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
MBN1K
Fastställd av
Programkommittén för biomedicinprogrammet, 5 september 2012

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

Termin 5

Termin 6

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin