Är programmet rätt för dig?

Röster om programmet

Vad tycker Lilly och Teja om Biomedicinprogrammet? Vad får man läsa inom programmet och varför ska man söka det?

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin