Ekonomisk-historiska institutionen

Välkommen till en ny termin! Nedan hittar du information om hur du registrerar dig. Du kan registrera dig efter antagningsbesked 2.

Är du ny student måste du först aktivera ditt studentkonto.

Registreringsperioder

  • Kurser som börjar under första halvan av terminen: 2023-12-20 - 2024-01-08
  • Kurser som börjar under andra halvan av terminen: 2023-12-20 - 2024-03-04

På våra kurser registrerar du dig själv i Ladok. Där ser du även registreringsdatum. Du måste registrera dig på alla kurser du är antagen till och vill gå.

Är du VILLKORLIGT antagen kan du inte registrera dig. Du måste så snart som möjligt och allra senast vid senaste registreringsdag kontakta institutionen på info@ekhist.uu.se för att meddela om du vill behålla din plats. Du måste uppvisa din behörighet senast vid kursstart för att kunna bli registrerad.

Är du placerad som RESERV kommer du att bli kontaktad av institutionen via e-post om vi kan erbjuda en plats. Se till att kolla din e-post regelbundet, även din skräppost. Du behöver inte kontakta institutionen.

EFTERANTAGNA kan registrera sig inom registreringsperioden. Kontakta institutionen på info@ekhist.uu.se om registreringsperioden är stängd och du vill bli registrerad.

All information som står under rubriken "Registreringsinformation våren 2024" gäller även för programstudenter.

Studenter på termin 2-4 måste själv registrera sig på alla kurser i Ladok.

Programsida med information om programmets upplägg i Studium

ÅTERBUD – Registrera dig inte. Om du inte vill läsa kursen ber vi dig lämna återbud via antagning.se.

AVBROTT – Om du har registrerat dig men sen ångrat dig kan du registrera ett avbrott i Ladok. Om avbrott sker inom tre veckor efter kursstart har du möjlighet att söka kursen igen vid ett annat tillfälle.

Aktivera ditt studentkonto

Logga in på UU student, där finns alla resurser för studenter samlade som bl.a information om dina studier, schema, stöd och service, IT-stöd.

kursplattformen Studium finns kurshemsidor med undervisningsmaterial och schema.

Sök kursplan och litteraturlista

Om du har en varaktig funktionsnedsättning som blir ett hinder i studierna kan du få riktat pedagogiskt stöd under din studietid på universitetet.

Det finns även annat stöd tillgängligt för alla studenter som man inte behöver ansöka om:

Kursadministratör Jenny Björkegård
E-post: info@ekhist.uu.se
Telefon: 018-471 12 22

Ekonomisk-historiska institutionens hemsida

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin