Ekonomisk historia

I ekonomisk historia får du en bra grund för att reda ut och förstå dagens ekonomiska och samhälleliga frågor genom att skaffa dig kunskap om tidigare samhällsutveckling. En sådan fråga är hur informationsteknologin påverkar arbetsliv och arbetsmarknad. En annan gäller ekonomiska kriser och konjunkturförändringar som har stora konsekvenser för samhällsekonomin i stort och för enskilda individer. Har motsvarande hänt förr? Har vi lärt något av detta? Vilka faktorer är det som orsakar dylika kriser? Ytterligare frågor vi gärna ställer är: Varför har den materiella utvecklingen gått olika fort under olika perioder i olika delar av världen? Hur har de totala resurserna fördelats och hur har detta påverkat människans levnadsförhållanden och miljö? Hur har ekonomiska idéer och teorier påverkat samhället?

Perspektiven i ekonomisk historia är ofta globala. I en tid av stora förändringar i svensk, liksom europeisk, ekonomi och politik funderar vi gärna över om våra historiska erfarenheter kan ge oss någon ledning inför framtiden. Den internationella kopplingen finns också i form av möjlighet att studera vid olika europeiska universitet inom utbytesprogrammet Erasmus.

Ekonomisk historia kan ingå i ekonomie och filosofie kandidatexamen samt i grundskole- och gymnasielärarexamen. Ekonomisk historia ingår i historikerprogrammet, i samhällsvetarprogrammet och i civilingenjörsprogrammet System i teknik och samhälle. Du kan också läsa till en magister eller master i ekonomisk historia inom Masterprogrammet i samhällsvetenskap.

En examen inom ekonomisk historia är användbar inom flera områden. Förutom att gå vidare inom universitetet som doktorand, forskare och lärare, arbetar tidigare studenter som utredare, analytiker, konsulter, lärare eller journalister, där de har nytta av de kunskaper och färdigheter de fått från studier i ekonomisk historia.

Våra studenter uppskattar det breda perspektivet inom ämnet. Många anser att det ekonomisk-historiska perspektivet gör att man förstår samtiden och sina andra ämnesstudier i företagsekonomi, statskunskap och nationalekonomi mycket bättre. Många uppskattar också den gedigna träningen i analytiskt arbete man får genom att skriva uppsats i ämnet. Vi har även fått goda omdömen i Högskoleverkets granskningar av grundutbildningen.

Kurser

Grundnivå, nybörjarkurser

Grundnivå, fortsättningskurser

Avancerad nivå

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin