Historia i praktiken: Kunskap och politik

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 2EH353

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen belyser relationen mellan kunskap och politik främst under 1900-talet. Kursen inleds med en diskussion om kunskapssociologi. Därefter behandlas frågan om relationen mellan vetenskap och demokrati i fråga om företeelser som det svenska utredningsväsendets utveckling över tid, historikern som expert, forskning som politikområde samt föreställningen om ett "kunskapssamhälle".

Kursen ingår i Historikerprogrammet, men kursen är också tänkt för andra historiestuderande efter B-nivå. Kursen är en av fyra kurser som kompletterar varandra och ger en hel termins fördjupning i centrala färdigheter för studerande i historiska ämnen:

  • Historia i praktiken: Materiell kultur (ges av Historiska institutionen)
  • Historia i praktiken: Berättande och historiebruk (ges av Institutionen för idéhistoria)
  • Historia i praktiken: Statistik i samhället (ges av Institutionen för idéhistoria)
  • Historia i praktiken: Kunskap och politik (ges av Ekonomisk-historiska institutionen)

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin