Vad är en kursplan?

För varje kurs finns en kursplan. I kursplanen finns bestämmelser om kursens behörighetskrav, mål och innehåll och för hur undervisning och examination ska gå till. Den fastställs av den fakultet eller institution som ger kursen och kan ändras från termin till termin.

Litteraturlista

I anslutning till kursplanen finns en litteraturlista med den litteratur som ska användas på kursen.

Versioner av kursplan och litteraturlista

En kursplan kan förekomma i flera versioner. Om en kursplan behöver ändras görs en revidering och en ny version skapas. En version gäller till dess den ersatts av en ny version.

Observera att den senaste versionen ibland inte har börjat gälla. Kontrollera därför alltid från vilken termin kursplanen börjar gälla för att försäkra dig om att det som står i kursplanen gäller just den termin kursen går.

Det kan också finnas flera versioner av litteraturlistan om den har reviderats. När du har hittat rätt kursplan behöver du kontrollera giltighetsdatum även i litteraturlistan.

Successiv fördjupning

I kursplanen anges en kod för kursens successiva fördjupning. Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

Grundnivå

 • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
 • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
 • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
 • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
 • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
 • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

Avancerad nivå

 • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
 • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
 • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
 • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
 • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin