Anmälan och registrering

Varje termin måste alla studenter anmäla sig på antagning.se till de kurser som de vill läsa kommande termin. Det gäller både fristående kurser och kurser inom program. När du får antagningsbesked 1 måste du tacka JA för att behålla din plats inför antagningsbesked 2. Efter antagningsbesked 2 ska du registrera dig.

Ekonomikum

Registrering höstterminen 2024

Registreringsperioder höstterminen 2024

  • Kurser som börjar under första halvan av terminen: 2024-07-26 – 2024-08-26
  • Kurser som börjar under andra halvan av terminen:2024-07-26 – 2024-08-26

Antagen med villkor

Om du är antagen med villkor kan du inte registrera dig. Du måste så snart som möjligt och allra senast vid sista registreringsdag kontakta institutionen på info@ekhist.uu.se för att meddela om du har för avsikt att gå kursen. Du måste uppvisa din behörighet senast på morgonen för kursstartsdagen för att kunna bli registrerad.

Reserv

Är du placerad som reserv kommer du att bli kontaktad av institutionen via e-post om vi kan erbjuda en plats. Se till att kolla din e-post regelbundet, även din skräppost. Du behöver inte kontakta institutionen.

Sen anmälan

Om du är antagen på sen anmälan inom registreringsperioden kan du själv registrera dig. Om registreringsperioden är stängd och du vill bli registrerad så kontakta institutionen via e-post.

Registrering till kurser inom Masterprogrammet i samhällsvetenskap

Registreringsinformation ovan gäller även för programstudenter.

Programsida med information om programmets upplägg i Studium

Återbud

Registrera dig inte om du vill lämna återbud. Om du inte vill läsa kursen ber vi dig lämna återbud via antagning.se.

Avbrott

Om du har registrerat dig men sen ångrat dig kan du registrera avbrott i Ladok. Om avbrott sker inom tre veckor efter kursstart har du möjlighet att söka kursen igen vid ett annat tillfälle.

Uppsala universitet använder kursplattformen Studium (Canvas). Varje kurs har sin egen kurshemsida med undervisningsmaterial och schema. Du måste vara inloggad för att komma åt all information.

När du loggar in på universitetes studentingång får du tillgång till alla resurser för studenter som bland annat information om dina studier, personligt schema, e-post, IT-stöd.

Sök kursplan och litteraturlista

Stöd i dina studier

Institutionens sida om stöd i dina studier

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin