Sen anmälan till kurser och program

Efter sista anmälningsdag stängs Uppsala universitets utbildningar för anmälan, men utbildningar med lediga platser öppnas senare så du har möjlighet att komma in med en sen anmälan.

Sen anmälan görs som vanligt via antagning.se och du får besked via antagning.se när Uppsala universitet har behandlat din anmälan.

Sen anmälan öppnar i mitten av juli till höstens kurser och i mitten av december för vårens kurser. Anmälan till sommarterminen stängs inte utan är tillgänglig så länge det finns platser kvar på kurserna. Se fler datum för anmälan.

Hantering av sena anmälningar

Universitetets behandling av sena anmälningar påbörjas först efter det andra urvalet som sker i slutet av juli respektive i slutet av december.

Sena anmälningar hanteras i den ordning de kommit in, men klockslaget som du anmäler dig spelar inte någon roll, utan det är bara datumet som har betydelse. Om flera personer anmäler sig samma datum blir det lottning av placeringen mellan de sökande.

Om du har gjort en sen anmälan kommer du efter alla som har anmält sig i tid, oavsett vilka meriter du har.

Tänk på att kontrollera att du är behörig till den utbildning du söker och att din ansökan är fullständig. Om vi behöver utreda din behörighet eller om det fattas något i din ansökan, kan det hända att det inte blir klart i tid, det vill säga tills kursen börjar.

Återanmälan

Om du har blivit struken från en utbildning kan du göra en återanmälan. Återanmälan kan göras när universitetet öppnar för sen anmälan.

För att du ska kunna anmäla dig igen måste strykningen ha gjorts för att

  • du blivit antagen till en utbildning som du prioriterat högre,
  • du inte har tackat ja till en plats eller
  • du har blivit struken på grund av obehörighet, men har nya meriter som gör att du är behörig. Då behöver du hjälp att återanmäla dig.

Läs mer om återanmälan på antagning.se.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin