Stöd i dina studier

Det finns olika typer av stöd som du kan få under studietiden. Det kan vara kurs i studiestrategier, språk- och läsresurser eller riktat pedagogiskt stöd vid en varaktig funktionsnedsättning.

Språk- och läsresurser

Du har tillgång till olika språkliga stöd för dina studier. Språkverkstaden erbjuder vägledning i skriftlig och muntlig framställning.

Språk- och läsresurser

Språkverkstaden

student med en lärare
student med en lärare

Studiestrategier

För att studera effektivt på universitetet är det viktigt att du skaffar dig goda strategier och studievanor.

Läs om studiestrategier

På självstudiekursen Guide till studiestrategier får du många bra tips och råd.

Registrera dig på kursen i Studium

Riktat pedagogiskt stöd

Om du har en varaktig funktionsnedsättning som blir ett hinder i studierna kan du få riktat pedagogiskt stöd under din studietid på universitetet.

Stödet som erbjuds utgår ifrån dina individuella behov och syftar till att underlätta dina studier. Du ansöker om stöd via studenavdelninngens samordnare.

Ansökan om riktat pedagogiskt stöd

Film om riktat pedagogiskt stöd

När du har ett intyg om pedagogiskt stöd

Om du fått ett beviljat riktat pedagogiskt stöd ska du skicka intyget (så kallat Nais-intyg) via e-post till jenny.bjorkegard@ekhist.uu.se så fort som möjligt.

Du måste skriva vilken kurs det gäller och vilket stöd du behöver.

hörlurar och en bokhög

Kontakt vid insitutionen

Jenny Björkegård

E-post: jenny.bjorkegard@ekhist.uu.se

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin