Utlandsstudier

Som student i ekonomisk historia kan du via institutionen resa med Erasmus, ett europeiskt utbytesprogram, till någon av de universitet vi har samarbete med och läsa ekonomisk historia. Vi har utbyte med både Business Schools och universitet med historisk inriktning.

Du kan även söka utbyte via Uppsala universitets centrala enhet för internationell mobilitet, som har en större bredd vad gäller utbytesplatser och valfria kurser.

Utbyte via Uppsala universitets centrala avtal

Byggnader i Toulouse

 • Den som har avslutade studier på minst A-nivå i ekonomisk historia.
 • Den som har intresse för studier utomlands.
 • Den som har goda kunskaper i det utländska universitetets undervisningsspråk.

Utbyte söks för en termin och antalet platser och tillgängliga universitet varierar i de olika ansökningsomgångarna.

Ansökningsperiod:

 • januari–februari för utbyte under en hösttermin
 • augusti–september för utbyte under en vårtermin

Ansökningsprocess:

 1. Fyll i ansökningsblanketten och skicka via e-post till: erasmus@ekhist.uu.se
 2. Ansökan granskas av vår Erasmus-koordinator som kontaktar dig angående nominering till ett värduniversitet.
 3. Efter nomineringen får du kontakt med värduniversitetet och du söker dina kurser. Det är viktigt att välja kurser som inte överlappar med kurser man läst tidigare i Uppsala.
 4. När du fått bekräftelse på dina kurser söker du stipendier via MoveOn.
 5. Learning Agreement för Erasmus (OLA)
  Alla studenter som får ett Erasmusstipendium måste upprätta ett Online Learning Agreement (OLA). Ditt OLA ska innehålla information om de kurser du planerar att läsa på ditt värduniversitet och ska undertecknas dig, oss på institutionen och ditt värduniversitet.

 • Ladda upp Certificate of Attendance och Learning Agreement i din profil i Moveon.
 • Fyll i den Erasmus Participant Survey som mejlas till dig efter din sista studiedag.
 • Gör ditt andra språktest. (det är ej obligatoriskt, men rekommenderat).

Betyg på dina utlandsstudier

Universitetet du studerat vid utfärdar ett intyg över dina studieresultat, Transcript of records. Många universitet väljer att skicka intyget direkt till oss på institutionen och vi kontaktar dig när ditt intyg har kommit. Om det dröjer, kontakta värduniversitetet för att ta reda på om de skickar studieresultatet direkt till dig. Försäkra dig i så fall om att de har din hemadress. Meddela oss om ditt Transcript of records skickas direkt till dig.

CSN-bidrag efter utbytet

Om du har fått studiemedel från CSN under dina utlandsstudier är det viktigt att du skickar in intyg över dina studieresultat till dem. Har du tagit studiemedel för en termins studier på heltid vill CSN ha ett betygsutdrag. För mer information, se CSN:s webbplats.

Tillgodoräkning av dina utlandsstudier

Du ansöker om att få dina kurser från utbytesterminen tillgodoräknande hos Studentavdelningen. Om du vill tillgodoräkna en kurs du inte fått förhandsbesked på, måste du bifoga kursbeskrivningar med din ansökan.

Tänk på att tillgodoräknandet måste vara klart till sista ansökningsdag om du vill använda poängen från ditt utbyte i ditt meritvärde för kommande antagningar, till exempel ansökan till masterutbildning.

Kontakt

Erasmus-koordinator Sarah Linden Pasay
E-post: erasmus@ekhist.uu.se
Tel: 018-471 14 82

 • Besöksadress: Kyrkogårdsgatan 10, Ingång 10C, våning 4
 • Postadress: Ekonomisk-historiska institutionen, Erasmus, Box 513, 751 20 Uppsala

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin