Sök kursplan

För varje kurs finns en kursplan. I kursplanen finns bestämmelser om kursens behörighetskrav, mål och innehåll och för hur undervisning och examination ska gå till. Den fastställs av den fakultet eller institution som ger kursen och kan ändras från termin till termin. I anslutning till kursplanen finns en litteraturlista med den litteratur som ska användas på kursen.

Sök efter en kursplan genom att ange kursens namn eller kod.

Kursplaner från Högskolan på Gotland

Letar du efter kursplanen för en kurs som gavs vid Högskolan på Gotland före samgåendet med Uppsala universitet den 1 juli 2013? Gå till sökfunktionen för kurs- och utbildningsplaner från Högskolan.

Senast uppdaterad: 2021-04-22