Kursplaner

För varje kurs finns en kursplan. I kursplanen finns bestämmelser om kursens behörighetskrav, mål och innehåll och för hur undervisning och examination ska gå till. Den fastställs av den fakultet eller institution som ger kursen och kan ändras från termin till termin. I anslutning till kursplanen finns en litteraturlista med den litteratur som ska användas på kursen.

Sök efter en kursplan genom att ange kursens namn eller kod.

Versioner av kursplanen

Länken i resultatlistan leder till den senast beslutade versionen av kursplanen. Om kursplanen har ändrats och det finns tidigare versioner hittar du länkar till dem i kursplanen. En version gäller till dess den ersatts av en ny version.

Observera att den senaste versionen ibland inte har börjat gälla. Kontrollera därför alltid giltighetsuppgifterna för att försäkra dig om att det som står i kursplanen gäller just den termin kursen går.

Tänk också på att det kan finnas flera versioner av litteraturlistan. När du har hittat rätt kursplan behöver du kontrollera giltighetsdatum även i litteraturlistan.

Hittar du inte kursplanen?

Via sökfunktionen hittar du alla kursplaner från höstterminen 2007 och senare samt en stor del av dem från åren närmast före det. Kursplaner för kurser som gavs vid Högskolan på Gotland före samgåendet med Uppsala universitet den 1 juli 2013 hittar du via sökfunktionen för kurs- och utbildningsplaner från Högskolan på Gotland.

Om du inte hittar kursplanen kan du vända dig till den fakultet eller institution som gav kursen eller till registrator. 

Senast uppdaterad: 2022-05-24