Modern natur: konflikter och omvandlingar

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 2EH421

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Om kursen

Denna kurs behandlar global miljöhistoria med betoning på de dynamiska och föränderliga relationerna mellan natur och sociala krafter. Den har sitt huvudsakliga fokus på den moderna historien (från cirka 1700 till nutid) men tar sin utgångspunkt i långa historiska processer kring människans relationer till och påverkan på naturen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin