Fysisk aktivitet

Forskning visar att träning förebygger och lindrar psykiskt ohälsa. Den har påvisbara effekter på depression, hur vi hanterar stress och kan vara ett sätt för att hantera och minska ångest. Dessutom så förbättras din koncentration, din kreativitet och ditt minne av något så enkelt som en promenad.

Fysisk aktivitet har alltså en positiv inverkan på både vårt psykiska och fysiska välmående. Våra kroppar är byggda för rörelse och aktivitet och det finns många anledningar att reflektera över våra aktivitets- och motionsvanor. Fysisk aktivitet är all form av rörelse som ger ökad energiförbrukning. Det betyder all typ av muskelaktivitet som hushålls- och trädgårdsarbete, promenad eller cykling, friluftsliv, lek, fysisk belastning i arbetet, motion och fysisk träning.

Fysisk aktivitet kan ge bättre koncentration, minne och ökad kreativitet. Du får mer energi, minskad stress, ångest och nedstämdhet och du kan även sova bättre.

Motverka stillasittandet

Som student kan vardagen innebära mycket stillasittande, som i sig har negativa effekter både på kroppen och hjärnan. En halvtimmes promenad ger stor effekt på att motverka stillasittandets negativa effekter. Det räcker också långt med att ta korta pauser och röra på dig med jämna mellanrum under dagen.

Träning mot depression

Fysisk aktivitet har en positiv effekt på hjärnan och har visat sig vara lika effektivt som medicin vid mild till medelsvår depression. Du behöver ha tålamod eftersom det kan ta upp till några veckor innan effekterna av regelbunden träning visar sig. Om du är deprimerad kan det behövas en kombination av träning och behandling, så det är viktigt att du söker vård så att du får den hjälp du behöver.

För att förebygga depression och minska ångest kan regelbundna promenader på 20–30 min räcka för att få viss effekt. De ångestdämpande effekterna får du direkt efter träningen men effekten kan hålla i sig flera dagar efteråt.

Vad ska jag tänka på?

  • Det viktiga är egentligen inte vad du gör utan att du rör på dig. Tänk att all aktivitet är bra även om det bara är tio minuter.
  • Börja försiktigt och trappa upp långsamt om du inte är van vid att träna.
  • Hitta en aktivitet som du tycker är rolig. Det ökar sannolikheten för att du ska fortsätta med vanan länge.
  • Rör dig gärna utomhus. Dagsljuset hjälper också att förbättra din sömn.
  • Ta pauser och kortare promenader under de dagar då du sitter stilla länge.
  • Anpassa din träning efter hur du mår. Om du är sjuk eller utmattad ska du inte träna hårt. Satsa då istället på att sova mer och ta lugna promenader.
  • En generell rekommendation för hälsa är att träna minst 2,5 timme i veckan måttligt pulshöjande eller 1 timme och 15 minuter i veckan högintensivt. Aktiviteten bör spridas ut över flera dagar.

Tips på träning

På måndagar under terminen kan du som student i Uppsala gratis testa olika typer av gruppträningspass tillsammans med Studenthälsan och Campus 1477.

På campus Gotland erbjuder Studenthälsan under terminen promenad- och löpgrupp varje vecka.
Läs mer om dessa aktiviteter i Studenthälsans kalendarium.

Om du vill träna tillsammans med andra studenter erbjuder flera studentnationer och kårer olika fysiska aktiviteter som till exempel fotboll, innebandy, yoga och löpargrupper.

Kom ihåg att träning inte behöver kosta pengar. Det finns exempelvis flera utegym i Uppsala och på utegym i Gotland som är tillgängliga för allmänheten.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin