Utmattning

Stress är i grunden något positivt. Men långvarig stress eller andra svåra påfrestningar kan bli skadligt för både hjärnan och kroppen och leda till utmattningssyndrom.

Vid utmattningssyndrom förekommer flera olika kroppsliga och psykiska besvär och det tar ofta lång tid att återhämta sig för dig som blivit sjuk av stress. Symptomen kan variera från person till person men det är till exempel vanligt med sömnsvårigheter, minnesstörningar och en förlamande trötthet. Du kan också vara stresskänslig, lättirriterad, orolig eller nedstämd och det är vanligt att känna skam och ha skuldkänslor. Kroppsliga symptom på utmattning kan till exempel vara hjärtklappning, yrsel, värk, ljuskänslighet eller mag-tarmbesvär.

Insjuknandet går ofta långsamt. Men symptomen kan också komma mer plötsligt och upplevas mer som en krasch, till exempel att du plötsligt inte hittar hem, får stark ångest eller dimsyn.

Att ha en hög arbetsbelastning eller påfrestningar i privatlivet under längre tid, utan tillräcklig tid för återhämtning, kan leda till att du blir utmattad. Detta även om du tycker att det du gör är roligt och givande. Om du inte har möjlighet att påverka din situation ökar ofta stressen ännu mer.

Många som blir sjuka i utmattningssyndrom känner stor hopplöshet. Det är viktigt att veta att det går att få hjälp. Du kan till exempel behöva bli sjukskriven, prata med en kurator, psykolog eller psykoterapeut och få läkemedelsbehandling för dina symptom.

Om du tror att du är på väg att bli utmattad eller känner igen dig i beskrivningen ovan kan du:

  • vända dig till en vårdcentral
  • ringa 1177 eller
  • kontakta Studenthälsan för att få råd.

För dig som nyligen har varit eller kanske är på väg att bli sjukskriven för utmattning eller depression kan Studenthälsans grupp Vägen tillbaka kanske vara något för dig. Syftet med gruppen är att genom varandra få stöd i att komma tillbaka till studierna.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin