Hjälpa någon som inte mår bra

Ibland får vi ett förtroende där någon anförtror sig till oss och kanske ber om hjälp. Det kan också vara att vi uppmärksammar att en person i vår närhet behöver hjälp och stöd innan personen själv insett att den behöver det.

Att vara nära en människa som mår psykiskt dåligt eller befinner sig i en kris kan kännas tungt och vara svårt att hantera. Som vän, anhörig eller medmänniska är det närmast omöjligt att inte på något sätt påverkas av vad den andre går igenom. Samtidigt kan det var svårt att veta hur man kan stötta. Vad kan jag göra? Vad ska jag inte göra? Det finns inga enkla svar, men det finns några saker som kan vara bra att tänka på.

Att prata med någon

När vi mår dåligt är det vanligt att vilja dra sig undan. Ett första steg kan vara att uppmuntra personen att prata med någon vän eller anhörig om sitt mående. Att få prata med någon annan om hur man har det är viktigt för att inte känna sig ensam i sin upplevelse och må ännu sämre.

Att lyssna och försöka förstå hur den andre har det är i sig ett gott stöd. Om du upplever att det du kan göra inte är tillräckligt eller känner du att det är för svårt att hantera kan du uppmuntra personen att söka professionellt samtalsstöd.

Professionellt stöd

Det är inte säkert att personen har någon i sin omgivning som de kan prata med. Då kan det vara bra att uppmuntra personen att söka professionellt samtalsstöd, som en kurator, psykolog eller själavårdare.

Personer med psykisk ohälsa kan av olika anledningar ha svårt att söka hjälp själva. Du kan då vara ett stöd genom att förmedla kontaktuppgifter, hjälpa till att ringa och kanske följa med till ett eventuellt akutbesök. När personen väl har fått kontakt är det viktigt att försöka överlåta ansvaret till dem med professionell utbildning.

Om personen mår mycket dåligt, inte klarar att ta hand om sig själv, har självmordstankar eller uttrycker att hen vill skada sig själv eller andra behövs ett mer akut omhändertagande. Då vänder man sig till akutpsykiatri, socialtjänst eller polis. Hitta telefonnumren och kontaktinfo.

Några saker att tänka på

  • Våga fråga om hur någon mår! Att du frågar och lyssnar på svaret kan vara den viktigaste hjälpen.
  • Ta inte på dig för mycket. Sätt gränser för vad du själv ska göra så att du inte tar för stort personligt ansvar för hur någon annan mår. Blir det för mycket kan det leda till att du också mår dåligt. Det är därmed viktigt att du får tillräckligt med återhämtning för att orka stötta.
  • Försöka tänka ”Hjälp till självhjälp eller till annan hjälp”. Uppmärksamma individen på sitt egna sociala nätverk och om det behövs guida till att söka professionell hjälp.
  • Prata med andra och sök stöd för egen del om du har bevittnat eller tagit del av svåra saker.
  • Om du är osäker på hur du ska agera – ring gärna Studenthälsans telefonrådgivning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin