Talängslan

De allra flesta av oss känner ett visst obehag inför att tala inför publik. För några upplevs det så skrämmande att det ger en stark oro när en potentiell talsituation ligger framför en, och att hantera situationen tar väldigt mycket energi.

För ungefär var femte person blir det så obehagligt att man helst avstår och kanske i möjligaste mån undviker situationer där man behöver tala, vilket kännetecknar svår talängslan.

Talängslan som påverkar studierna

Som student kan det finnas flera obligatoriska moment, så som seminarier eller examinationer, där det är ett krav att stå inför en grupp och presentera ett material. Om man har talängslan kan det vara ett problem att hålla föredrag, redovisa grupparbeten eller vara aktiv vid seminarier. Situationen kan upplevas som så obehaglig att man får kroppsliga symtom. Det kan vara yrsel, upplevelsen av att inte kunna andas, att hjärtat bultar väldigt snabbt eller en känsla att benen kommer att vika sig.

Man kan även bli lamslagen av rädsla för att man kommer att rodna eller bli invaderad av negativa tankar om vad andra tycker eller negativa tankar om sig själv. När detta sker är det lätt att börja undvika situationer där denna upplevelse kan komma. Studierna kan då bli svåra att upprätthålla.

Att få hjälp

För att ge dig med med talängslan verktyg och övningstillfällen för att klara av att genomföra muntliga framträdanden, finns Studenthälsans kurs Våga tala.

Under gruppen arbetar du med att förstå vad ångest är och hur du kan förhålla dig till tankar och känslor på ett mer konstruktivt sätt. Var och en av deltagarna får också stegvis träna på att genomföra framträdanden. Kursen innehåller diskussioner, övningar två och två, frivillig inspelning av ett framträdande och feedback från kurskamrater och kursledare.

Vår erfarenhet är att just deltagande i grupp kan underlätta för att få till en förändring. Vi på Studenthälsan kursen Våga tala för dig som har talängslan. Läs mer om kursen vår sida om grupper och kurser. Om datumet passerat eller om det känns för svårt att delta i grupp är det möjligt att istället få individuellt samtalsstöd.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin