Prestationsångest

Är du rädd att inte räcka till eller att inte duga som du är, i dina egna eller andras ögon? Vad är prestationsångest för dig? Vilka situationer tänker du på? Hur känns det?

Om du vill förändra din situation, gör detta i små steg. Sätt upp realistiska mål och kom ihåg att förändring tar tid. Negativa tankar kommer ofta med automatik. Försök iaktta och identifiera dem: stanna upp – ifrågasätt – omformulera och utveckla mer realistiska tankar. Finns det något annat sätt att se på saken?

Bryta tankemönster

Vad finns det för fakta bakom det jag tänker och säger just nu? Vad kan jag göra åt saken? Försök bryta tankebanan och tvinga tankarna på annat håll. Du kan till exempel tänka på tre saker som du är tacksam över varje dag.

Det kan vara svårt att värja sig mot något som sker automatiskt. Prestationsångest kan uppstå när vi känner att vi inte har kontroll i en uppgift. Du kan försöka stärka din känsla av att kunna fatta dina egna beslut genom att tänka på något tillfälle i ditt liv då du gjorde ett självständigt val som du är nöjd med.

Hur tänkte du? Vilka hinder stötte du på, och hur tacklade du dem? Var det något som gick extra bra, eller någon som gav dig stöd? Vad gjorde att du till slut kunde fatta ditt beslut?

Krav på dig själv

Kanske känner du krav på dig själv, kanske upplever du också krav och förväntningar från andra. Välj ett krav på dig du känner just nu, från dig själv eller din omgivning – finns det något annat sätt att se på saken? Försök känna efter vad du själv vill. Det kan vara bra att prata med andra om de krav eller förväntningar du känner från dem.

Hur du tänker om dig själv och vad du säger om dig själv påverkar hur du känner dig och hur du agerar. Vilka ord använder du om dig själv? Omformulera dina tankar så att de blir positiva – i stället för ”jag klarar inte det här” – försök att formulera det ”jag kanske klarar det här”.

Du kan själv påverka din prestationsångest

  • Skriv ned några ord om vad du är mest nöjd med hos dig själv.
  • Var uppmärksam och ta till dig när andra ger dig beröm eller säger något positivt till dig. Jämför dig inte med andra.
  • Försök att inte sträva efter perfektion. Vem har bestämt vad som är perfekt?
  • Våga göra misstag och fel. Försök att se det som inlärningstillfällen; Vad hände och vad kan du lära dig till nästa gång? Hade du all kunskap du behövde? Kunde du påverka situationen eller var det yttre omständigheter som styrde?
  • Tillåt dig själv att stanna upp och reflektera. Se det du gör. Efter en arbets-/studiedag kan du fundera över vad du gjort idag som gått bra, som du känner dig nöjd med.
  • Lär dig säga nej.

Vill du ha råd eller individuellt stöd, tveka inte att ta kontakt med oss på Studenthälsan.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin