Institutionen för freds- och konfliktforskning

Registreringsinformation för masterprogrammet i freds- och konfliktstudier

Antagna studenter

När du blivit antagen till masterprogrammet i freds- och konfliktstudier ska du först aktivera ditt studentkonto. Du rekommenderas att göra det så snart du fått ditt antagningsbesked.

Sedan måste du registrera dig för att påbörja dina studier. Registreringen är öppen 2 augusti - 21 augusti. Med ditt aktiverade studentkonto loggar du in i LADOK och registrerar dig på programmets två första kurser: Orsaker till krig och Metod I. För att behålla din plats måste du vara registrerad senast den 25 augusti.

Villkorligt antagna studenter

Om du blivit villkorligt antagen måste du styrka din behörighet innan du kan registrera dig. Du kommer att få information från Antagningsenheten vid Uppsala Universitet vad du behöver göra. Kontakta även både programmets koordinator och administratör senast den 11 augusti för att vara säker på att behålla din plats.

Reservplacerade studenter

Om du är placerad som reserv kommer du att bli kontaktad av programkoordinatorn via e-post om du kan erbjudas en plats. Du har sedan ett antal dagar på dig att tacka ja. Håll utkik i mejlen, även i skräpposten.

Kurserna på programmet startar den 28 augusti, 2023.

Kontaktinfo

Programkoordinator Liana Lopes, liana.lopes@pcr.uu.se
Programadministratör Ingalill Blad Ögren, ingalill.blad-ogren@pcr.uu.se

 

Registreringsinformation för fristående kurser på avancerad nivå i freds- och konfliktstudier

Antagen student:

Du registrerar du dig själv i ”Ladok för studenter” för att behålla din plats. Se listan nedan för registreringsperioder.

Villkorligt antagen student:

Du ska så snart som möjligt och allra senast sista registreringsdatum kontakta respektive kontaktperson för att styrka din behörighet och bli registrerad. Så snart din behörighet är bekräftad kan du registreras.

Reservplacerad student:

Om du är reservplacerad blir du kontaktad av institutionen via e-post om du kan erbjudas plats och måste svara inom en viss tid. Håll utkik på mejlen - även i skräpposten.

Kontaktperson: Ingalill Blad Ögren, ingalill.blad-ogren@pcr.uu.se

Registreringsperioder:

Krig och utveckling: 2023-07-28 – 2023-08-24, reservantagningen börjar 2023-08-22

Fredsbyggande ur ett lokalt perspektiv: 2023-07-28 – 2023-09-22, reservantagningen börjar 2023-09-25

Socialpsykologiska grunder till konflikt mellan grupper: 2023-07-28 – 2023-10-26, reservantagningen börjar 2023-10-27

Att skriva en forskningsöversikt: 2023-07-28 – 2023-10-26, reservantagningen börjar 2023-10-27

Ickevåldskonflikter – orsaker, strategier och utfall: 2023-07-28 – 2023-11-29, reservantagningen börjar 2023-11-30

 

Registreringsinformation för fristående kurser på kandidatnivå i freds- och konfliktstudier

Antagen student: du registrerar dig själv i ”Ladok för studenter” för att behålla din plats. Se listan nedan för registreringsperioder.

Villkorligt antagen student: du kan inte registrera dig själv via Ladok. Du kommer få information via mejl om villkoren samt eventuellt steg för att styrka din behörighet och bli registrerad. Så snart din behörighet är bekräftad kommer du bli registrerad och det sker oftast efter registreringsdeadline (som är satt för studenter antagna utan villkor) men innan kursstart.

Reservplacerad student: om du är reservplacerad blir du kontaktad av institutionen via e-post om du kan erbjudas plats och måste svara inom en viss tid. Håll utkik på mejlen - även i skräpposten.

Registreringsperioder:

Freds-och konfliktkunskap B: 2023-12-21 – 2024-01-07; reservantagningen börjar 2024-01-08

Freds-och konfliktkunskap AII: 2023-12-21 – 2024-01-07; reservantagningen börjar 2024-01-08

Kärnvapen och nedrustning: 2023-12-21 – 2024-01-17; reservantagningen börjar 2024-01-18

Kontaktperson: Chris Chau, chris.chau@pcr.uu.se


FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin