Kulturgeografiska institutionen

Registreringsinformation till antagna

Välkommen till Kulturgeografiska institutionen!
Du som blivit antagen behöver skapa ett studentkonto och sedan registrera dig för att behålla din plats på kursen/programmet – se universitetets information om hur du gör det. Vi har inga upprop, utan det är genom webbregistrering i Ladok som du tar din plats i anspråk. När du registrerat dig i Ladok kommer du kunna se direkt om din registrering gått igenom.

Du som är antagen till kurs eller kurspaket

På våra kurser webbregistrerar du dig själv i Ladok, som du hittar bl.a. på studentingången. Notera att registreringsperioden inte alltid är i direkt samband med kursstart. Vi rekommenderar dig därför att skapa ditt studentkonto och registrera dig så snart som möjligt. Den registreringsperiod som gäller för din kurs kan du söka fram via kursen i utbildningskatalogen eller i Ladok.

Om du inte uppfyller kursens specifika behörighetskrav blir du antagen med villkor (VI). Är du villkorligt antagen ska du senast sista registreringsdatum kontakta studier@kultgeog.uu.se för att tacka ja. Senast vid kursstart ska du kunna styrka din behörighet för att bli manuellt registrerad av institutionen.

Om du är placerad som reserv blir du kontaktad av institutionen om du kan erbjudas en plats, via den e-post du angivit på antagning.se. Du får då ett tidsbegränsat erbjudande att tacka ja. Kontrollera gärna din skräppost för att se att inget mail hamnar där.
Reservantagning startar dagen efter sista registreringsdag för kursen. Den registreringsperiod som gäller för din kurs kan du söka fram via kursen i utbildningskatalogen. Notera att inget reservupprop kommer att ske på plats.

Om du vid sen anmälan har antagits får du ett meddelande på www.antagning.se där du uppmanas att registrera dig för att säkra din plats. Om registreringsperioden då redan har passerat när du erbjuds din plats så kontakta studier@kultgeog.uu.se för manuell registrering. Är du ny student måste du aktivera ditt studentkonto. Observera att efteranmälda kan antas först efter de formella reserverna.

ÅTERBUD: Registrera dig inte. Om du inte vill läsa kursen ber vi dig lämna återbud via antagning.se.

AVBROTT: Om du har registrerat dig, men sedan ångrat dig, kan du registrera ett avbrott i Ladok som du hittar bl.a. på studentingången.. Om avbrott görs inom tre veckor efter kursstart har du möjlighet att söka kursen igen vid ett annat tillfälle.

Du som är antagen till ett program

När du blivit antagen till ett program behöver du skapa ett studentkonto och sedan webbregistrera dig i Ladok för att behålla din plats på programmet.
Ladok och annan viktig information hittar du via studentingången.

När du blivit antagen behöver du skapa ett studentkonto och sedan registrera dig i Ladok för att behålla din plats på programmet. Ladok och annan viktig information hittar du via studentingången.

Som antagen MÅSTE du registera senast 2023-08-21 för att behålla din plats på programmet. Efter den 21 augusti går platsen annars vidare till reserv. Registreringen öppnar rent tekniskt när informationen är överförd från antagning.se ca 27 juli 2023.
När du har registrerat dig på den inledande kursen på programmet, 2KU009 Samhällsvetenskaplig grundkurs 30 hp, så är du också registrerad på programmet.

Information till reserver
Om det är färre än 43 registrerade till UU-P2200, SSA1K, Samhällsvetarprogram, 180 hp, den 22 augusti 2023, startar reservantagningen.
Reservantagningen pågår under perioden 22 augusti till ca 4 september, så fort antalet registrerade understiger 43 st. Reservantagningen pågår med andra ord även under första terminsveckan, om det blir avhopp.
Notera att det inte finns något upprop att komma till. Reserver kallas via www.antagning.se och via den e-post som du där har registrerat. Som antagen reserv, kontakta studier@kultgeog.uu.se för att bli registrerad.

Programstart: 2023-08-28

När du blivit antagen behöver du skapa ett studentkonto och sedan registrera dig i Ladok för att behålla din plats på programmet. Ladok och annan viktig information hittar du via studentingången.

Antagna MÅSTE registrera sig senast 2023-08-21 för att behålla sin plats på programmet. Efter den 21 augusti går platsen annars vidare till reserv. Registreringen öppnar rent tekniskt när informationen är överförd från antagning.se ca 27 juli 2023.
När du har registrerat dig på den inledande kursen på programmet, 2KU094 Introduktion till samhällsplanering 15 hp, så är du också registrerad på programmet.

Information till reserver
Reservantagningen pågår under perioden 22 augusti till ca 4 september. Reservantagningen pågår med andra ord även under första terminsveckan, om det blir avhopp.
Notera att det inte finns något upprop att komma till. Reserver kallas via antagning.se och via den e-post som du där har registrerat. Som antagen reserv, kontakta studentservice-cg@uu.se för att bli registrerad.

Programstart: 2023-08-28

Kontaktuppgifter

Studieadministrationen Campus Uppsala (kurser och program på Campus Uppsala):
studier@kultgeog.uu.se

Studieadministrationen Campus Gotland (kurser och program på Campus Gotland samt alla våra distanskurser):
studentservice-cg@uu.se

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin