AI – artificiell intelligens

I dag används artificiell intelligens inom allt fler samhällssektorer, vilket på ett genomgripande sätt kommer att påverka vår vardag. Specialtränade datorsystem introduceras inom medicin, utbildning, finans och transport. Hur kan vi dra nytta av den snabba utvecklingen inom artificiell intelligens och maskininlärning och hur förebygger vi riskerna?

För att besvara dessa frågor krävs kunskap om tekniken men också om människan och samhället. Forskning inom AI vid Uppsala universitet berör teknik, juridik, filosofi och språkvetenskap men också arbetsliv, politik och hälsa.


Stiliserad hjärna i blågrönt och lila.

Exempel på pågående forskning

Forskningssatsningar inom AI

AI4Research

AI4Research är en strategisk femårssatsning med syfte att stärka, förnya och vidareutveckla tvärvetenskaplig forskning och utbildning inom AI och maskininlärning.

AI4research

Internet of Things Sverige – IoT Sverige

IoT Sverige är ett program som ger stöd och finansierar innovativa IoT-projekt över hela landet. IoT i sig är ett samlingsbegrepp för saker som är uppkopplade och kan prata och dela med sig av viktig information till oss människor, en sammankoppling mellan vår fysiska och digitala värld. Samordnas av Uppsala universitet.

Internet of Things Sverige

Anders Wiklöf-institutet för hjärtforskning

Anders Wiklöf-institutet för hjärtforskning är en forskningssatsning vars mål är att bättre kunna förutse och förhindra hjärt-kärlsjukdomar genom att studera data från medicinska register. Vid institutet samlas forskare inom hjärt-kärlsjukdomar med experter inom datavetenskaper, artificiell intelligens (AI), statistik, innovation och förvaltning.

Anders Wiklöf-institutet för hjärtforskning


FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin