AI kan ge säkrare hjärtdiagnoser

Thomas Schön och Johan Sundström med lysande datorer i bakgrunden. 

Thomas Schön och Johan Sundström har tillsammans utvecklat utvecklat AI-algoritmer för att tolka EKG, som kan användas som stöd för att diagnostisera hjärtsjukdomar. Foto: Mikael Wallerstedt

Med specialtränade AI-algoritmer blir det lättare att ställa diagnos vid hjärtsjukdomar, tack vare tvärvetenskaplig forskning. Johan Sundström, hjärtläkare och professor i epidemiologi, och Thomas Schön, professor i artificiell intelligens, berättar mer i Forskarpodden.

– Det finns forskning som visar att vi kardiologer har haft fel i ett fall av fyra när det är ett EKG som indikerar en hjärtinfarkt, medan maskinen vi har byggt har fel i ett fall av hundra ungefär. Det är inte så konstigt. Om man är en idog kardiolog eller fysiolog kanske man hinner tolka 20 000 EKG under en karriär, medan den här algoritmen har fått 600 000 EKG:n, så den har liksom ett ointagligt försprång, säger Johan Sundström, hjärtläkare och professor i epidemiologi.

Tillsammans med Thomas Schön, professor i artificiell intelligens har han utvecklat AI-algoritmer för att tolka EKG, ett stöd för att diagnostisera hjärtsjukdomar. Det här är bara en av alla nya möjligheter med den nya AI-tekniken. Vid Uppsala universitet pågår flera tvärvetenskapliga satsningar, som ska utveckla den nya tekniken men också diskutera riskerna. Vem är det som har ansvaret för beslut som fattas av en AI? Och kommer AI att förstärka fördomar som redan finns i samhället?

– Det är samma problem som vi alltid har haft, det är bara det att det plötsligt blir uppenbart för alla att det här problemet finns, avvägningen mellan möjligheter och risker. Den måste man ju göra och hantera försiktigt, säger Thomas Schön.

– Det är aldrig så att det värsta slår in, eller extremt sällan i alla fall, och det är aldrig så att det bara blir bra och fint, utan man hamnar någonstans däremellan. Vi har en viktig uppgift att balansera och nyansera det där.

Annica Hulth

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin