Theatrum Œconomicums historia

Personer sitter på bänkar och går utanför Theatrum Oeconomicum en sommardag

Theatrum Œconomicum ligger vid Gamla Torget på Östra Ågatan i Uppsala.

Den äldsta delen av byggnaden uppfördes 1651. Från 1750-talet fanns universitetets "Theatrum Oeconomico Mechanicum" – institutionen för nationalekonomi – i byggnaden. Uppsala universitets förste ekonomiprofessor Anders Berch bedrev sin verksamhet här från 1741.

Svartvitt foto på Theatrum Oeconomicum på Gamla torget. Utanför går två svartklädda personer i hatt och en häst med vagn. Intill står ett trähus.

Theatrum Oeconomicum ca 1902. Foto: Alfred Dahlgren (1861-1908)

Huset blev ombyggt under 1940-talet. Byggnaden skadades svårt av en brand 1990 och genomgick en omfattande renovering. Idag har Statsvetenskapliga institutionen verksamhet i byggnaden.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin