Kvarteret Munkens historia

Kvarteret Munken sedd ovanifrån, med Svandammen i bakgrunden.

Kvarteret Munken ligger i centrala Uppsala mellan Västra Ågatan och Trädgårdsgatan.

År 1738 beslutade Akademikanslern att kvarteret Munken i Uppsala skulle bli platsen för ett kemiskt laboratorium. År 1752 köpte universitetet tomten och Laboratorium Chemicum blev då universitetets kemiska institution. Byggnaden, som stod klar år 1753, är en av stadens äldsta universitetsbyggnader. En brand förstörde byggnaden år 1766 men efter det gick den igenom en reparation och fick ytterligare en våning.

1850 tillkom gamla Anatomicums byggnad i kvarteret. Kronprins Karl XV som då var universitetskansler deltog i fasadritningarna. Flyglarnas nuvarande utformning ritades 1881. På 1900-talet blev huset både renoverat och ombyggt på insidan, i flera omgångar. Gamla Anatomicums arkitektur är typisk för universitetsbyggnader uppförda under andra hälften av 1800-talet.

Både det gamla Chemicum och Anatomicum inrymmer idag delar av juridiska institutionen.

Längs Trädgårdsgatan finns också byggnaden som 1867 uppfördes till patologiska och fysiologiska institutionen. Det tillhörande gravkapellet byggdes 1896 efter ritningar av Uppsalas förste stadsarkitekt Carl Axel Ekholm.

Under åren har flera av universitetets institutioner huserat i byggnaden. Sedan 2013 har institutet för bostads- och urbanforskning sin verksamhet här.

Svartvitt foto på det gamla Patologen en snöig dag.

Före detta Patologen sett från Trädgårdsgatan, tidigt 1900-tal.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin