Uppsala universitets rektorslängd

Uppsala universitets rektorslängd börjar 1626, samma år som konstitutioner fastställdes för Uppsala universitet. I dessa fanns också stadgar om tillsättandet av rektor.

Till en början roterade rektoratet mellan universitetets professorer och ämbetsperioderna var endast en termin. Det roterande systemet med mycket korta ämbetsperioder medförde att rektorslistan för de kommande 200 åren omfattade flertalet innehavare av lärostolar vid akademin vid denna tid. Några var också rektor flera gånger. Carl von Linné var till exempel rektor vid Uppsala universitet hela tre gånger.

1877 trädde dock nya statuter i kraft. Från 1 januari 1877 valdes rektorn till sitt ämbete genom förtroende från universitetets och myndigheternas sida.

Valda rektorer vid Uppsala universitet sedan 1877

 • Carl Yngve Sahlin 1877–1889, praktisk filosofi
 • Per Hedenius 1889–1893, allmän patologi, patologisk anatomi och allmän hälsovård
 • Thore Fries 1893–1899, prof. Borgströmianus i botanik och praktisk ekonomi
 • Oscar Alin 1899–1900, prof. Skytteanus i vältalighet och statskunskap
 • Olof Hammarsten 1901–1905, medicinsk och fysiologisk kemi
 • Henrik Schück 1905–1918, estetik samt litteratur– och konsthistoria
 • Ludvig Stavenow 1918–1928, historia
 • Östen Undén 1928–1932, civilrätt
 • Otto Lagercrantz 1932–1933, grekiska språket och litteraturen
 • Thore Engströmer 1933–1943, processrätt
 • Nils von Hofsten 1943–1947, jfr anatomi, senare zoologi, ssk jfr anatomi och histologi
 • Fredrik Berg 1947–1952, oftalmiatrik
 • Åke Holmbäck 1952–1955, spec. privaträtt, senare civilrätt
 • Torgny T. Segerstedt 1955–1978, filosofi, senare sociologi
 • Martin H:son Holmdahl 1978–1989, anestesiologi
 • Stig Strömholm 1989–1997, allmän rättslära, senare civilrätt m. internat. privaträtt
 • Bo Sundqvist 1997–2006, jonfysik
 • Anders Hallberg 2006–2011, läkemedelskemi
 • Eva Åkesson 2012–2020, kemisk fysik
 • Anders Hagfeldt 2021–, fysikalisk kemi

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin