Nationer och kårer

I Uppsala kan du engagera dig både i nationer och i kårer. Nationerna ordnar evenemang och sociala aktiviteter medan kårerna arbetar för att förbättra studenternas studiemiljö.

Nationer

Uppsala har genom sina 13 nationer Sveriges främsta studentliv och de är kärnan i Uppsalas studentliv.

Här kan du ta en kopp kaffe, studera, låna böcker i nationsbiblioteken eller spela och sjunga i någon av alla körer och orkestrar. Eller varför inte skriva för nationens egen tidning?

Nationerna har dessutom egna studentbostäder för medlemmar och varje nation har också stipendier att söka.

Studenter sitter och spelar brädspel på en nation.

Engagera dig i en nation

Allt som händer på nationerna är det studenterna själva som driver. Som student har du många möjligheter att engagera dig eller bara umgås. Förutom att jobba i baren, servera, eller laga mat uppmuntrar många nationer att du kommer med egna förslag på arrangemang.

Förste kurator: Även 1Q, nationernas främsta företrädare med övergripande ansvar. Kan liknas vi en ordförande.

Andre kurator: Även 2Q, förvaltar nationernas ekonomi och i vissa fall fastigheter. Kan liknas vid kassör eller ekonomiskt ansvarig.

Tredje kurator: Även 3Q, sköter nationernas köks- och restaurangverksamheter. Posten innefattar omfattande personalansvar.

Klubbverkare: Person som jobbar i nationernas fest- och restaurangverksamheter, på ideell eller avlönad basis.

Kuratorskonventet: Även KK, nationernas gemensamma samarbetsorgan.

Underkonvent: Samarbetsorgan för nationsgemensamma angelägenheter, exempelvis idrotts- eller körverksamhet.

Inspektor: Vanligen professor eller lektor, vid Uppsala universitet eller SLU, som tjänar som kontakt mellan nationerna och universitetet.

Landskap: Även nationssammankomst. Nationernas högst beslutande organ. Att likna vid ett årsmöte. Hålls fyra till sju gånger per år, varierande mellan nation.

Gasque: En finare traditionell sittning, vanligen i finare klädsel. Underhållning, tal och sång förekommer.

Sexa: En enklare middag.

Skattmästare: Äldre medlem med särskilt ansvar över nationernas ekonomiska och fastighetsorienterade förvaltning.

Spex: Ett slags amatörteater med sång och musik. Inte sällan ges de på rim.

Studentkårer

En studentkår är en organisation för och av studenter. Kårerna arbetar för dina rättigheter, både inom utbildning och studiesocial miljö. Studentkårerna representerar dig som student inom hela universitetet.

Hos kåren får du även stöd med praktiska saker som rör studierna. Till exempel kan du få hjälp med studieekonomi och bostad, service i form av handlån och svar på frågor om studier i allmänhet.

Studenter står utanför kårhuset på Gotland.

Engagera dig i kåren

Studenternas inflytande är viktigt för utbildningarnas utveckling. Kårerna utser personer som representerar studenterna i alla universitetets beslutande organ. Vill du engagera dig? Kolla upp vilka uppdrag som finns hos din studentkår!

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin