Nobelpris med anknytning till Uppsala universitet

Bland universitetets alumner finns ett tiotal Nobelpristagare, varav 8 fick priset för upptäckter som de gjorde under sin tid vid Uppsala universitet.

Allvar Gullstrand, professor i ögonsjukdomar, fick Nobelpriset i fysiologi eller medicin 1911. Han var både teoretiker och praktiker och utvecklade bl a nya instrument för ögonundersökningar.

Manne Siegbahn, professor i fysik, introducerade modern kärnfysik i Sverige. Han tilldelades Nobelpriset i fysik 1924 för sina insatser inom röntgenspektroskopi.

The Svedberg, professor i fysikalisk kemi, fick Nobelpriset i kemi 1926. Han konstruerade den första ultracentrifugen för bestämning av olika makromolekylers storlek och form, en separationsmetod som betytt mycket för biokemi och molekylärbiologi.

Nathan Söderblom var professor vid teologiska fakulteten och senare Sveriges ärkebiskop. Han fick Nobels fredspris 1930.

Arne Tiselius, Uppsalas första professor i biokemi, fick Nobelpriset i kemi 1948. Den metod han tog fram - elektrofores av proteiner - spelade en viktig roll för att grundlägga Uppsalas ledande ställning inom biokemiska separationsmetoder.

Dag Hammarskjöld, FN s generalsekreterare 1953-1961, studerade ekonomi vid Uppsala universitet. Han fick Nobels fredspris 1961.

Kai Siegbahn, professor i fysik (och son till Manne Siegbahn), fick Nobelpriset i fysik 1981. Hans insatser inom högupplösande elektronspektroskopi gav en betydelsefull analysmetod för att studera effekter av kemisk bindning.

Svante Pääbo, direktör vid institutet för evolutionär antropologi i Leipzig, tilldelades Nobelpriset i medicin 2022. Svante Pääbo disputerade inom medicin vid Uppsala universitet 1986 och har varit gästprofessor mellan 2003 och 2015.

Nobelföreläsningar i Uppsala

Sedan många år tillbaka är det tradition att de nyutnämnda Nobelpristagarna blir inbjudna till Uppsala universitet i samband med Nobelprisfestligheterna i Stockholm.

I besöksprogrammet ingår en mottagning hos rektor och lunch på Uppsala slott men också uppskattade och välbesökta öppna föreläsningar av de gästande Nobelpristagarna.

 

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin