Boka universitetshuset

Framsidan av universitetshuset i solnedgången en snöig dag. Slottet skymtar fram i bakgrunden.

Universitetshuset är Uppsala universitets huvudbyggnad. I universitetshuset finns möjlighet att hyra lokaler för undervisning, möten och större evenemang. Den största av universitetshusets lokaler är universitetsaulan.

Lokaler att hyra i universitetshuset

I universitetshuset kan du hyra såväl stora som små lokaler. Här finns också en utställningsyta där du till exempel kan ha mottagning eller registrering.

Antal platser och möblering

Antal platser: 1746, vi rekommenderar max 1500 personer.

Möblering: Salen kan inte möbleras om.

Hjälpmedel och teknisk utrustning i salen

Datorprojektorer:2
Dator
Hörslinga
Talarstol med mikrofon
Handmikrofoner: 2
Headset: 8

Översikt över sittplatser

Rullstolsentré finns från hörnet Övre Slottsgatan/S:t Olofsgatan. Byggnaden är tillgänglighetsanpassad med hiss till alla våningar och rullstolsplatser i salar och i aulan.

Universitetsaulan sedd från mitten av scenen. Bänkraderna står i en halvcirkel. Det finns parkettplatser precis framför scenen och runt dem är gradängplatserna. Bänkraderna är uppdelade med fem gångar varav en är i mitten och går från entrén. Mitten av scenen har som en liten balkong som sticker ut och som man kan nå med trappa på varsin sida. Längs trapporna finns räcken. Balkongplatserna är fördragna med draperier.
Universitetsaulan sedd från den yttersta högerkanten på scenen. Ett räcke går längs hela scenen. Gradängplatserna är uppdelade i flera nivåer och har gångar också längst ut till vänster. Längst bak finns en ensam rad. Sittplatserna är vadderade långbänkar med ryggstöd.
Den vänstra sidan av universitetsaulan sedd från mitten av scenen. Draperierna för balkongplatserna längst bak är borta. Balkongplatserna bildar en halvcirkel och bärs upp av rader av pelare. En högtalare står på scengolvet.
Universitetsaulan sedd från entrén. Scenen har två stora skärmar. Mitt ovanför scenen hänger en stor ljuskrona. Scenen består av tre nivåer som skiljs åt med låga trappsteg. Längst bak är scenen rundad som en halvcirkel och ramas in av en stor kupol. Kupolen är smyckad med olika detaljer. På varje sida om scenen står två vita statyer.
Scenen i universitetsaulan sedd från den vänstra ytterkanten på den främsta bänkraden. Trappan som leder upp till scenen har ett räcke. Det finns även en gång in på scenen från en av gradängnivåerna högre upp. Katedern står långt fram i mitten på scenen. Två nödutgångar syns vid sidan av scenen och en till vänster och bänkraderna.
Översikt av sittplatserna i universitetsaulan. Det finns ett antal rullstolsplatser på höger sida.

Rullstolsplatser är märkta med HKP på översikten.

Övrigt

 • Dokumentkamera finns inte i lokalen men finns att låna i universitetshusets servicecenter.
 • Det behöver finnas 3 brandvakter per 500 deltagare i aulan.
 • Salen är utrustad med ljud- och ljusanläggning för tal och akustiska konserter. Kontakta servicecenter för detaljer kring fast utrustning.

Antal platser och möblering

Antal platser: 221 platser

Möblering: Salen kan inte möbleras om. Gradäng med sittplatser.

Hjälpmedel och teknisk utrustning i salen

 • Datorprojektorer: 2
 • Dator
 • Dokumentkamera
 • Hörslinga
 • Videokonferens
 • Nätverksanslutning
 • Whiteboard
 • Fasta mikrofoner: 3
 • Handmikrofon: 1
 • Headset: 3
Sal X sedd från sidan. Bänkraderna är raka och har en lätt lutning uppåt. På höger om bänkraderna finns en trappa. Tre av raderna är på marknivå och det finns två rullstolsanpassade platser. Längst fram är kateder, projektorduk och en vit tavla.
Sal X sedd från katedern. Bänkraderna är raka och ganska smala vilket gör att man har hela publiken rakt framför sig. På katedern står mikrofoner och en skärm där man kan styra tekniken.
Sal X sedd från vänster sida. Det finns en trappa intill bänkraderna även på den sidan.

Antal platser och möblering

Antal platser: 141

Möblering: Salen kan inte möbleras om. Gradäng med sittplatser.

Hjälpmedel och teknisk utrustning i salen

 • Datorprojektorer: 2
 • Dator
 • Dokumentkamera
 • Hörslinga
 • Videokonferens
 • Nätverksanslutning
 • Whiteboard
 • Fasta mikrofoner: 2
 • Handmikrofon: 1
 • Headset: 3
Sal IX sedd från sidan. Katedern längst fram. Bänkraderna är uppdelade i två sektioner med en gång i mitten. De bildar en lätt böjd båge och lutar uppåt. Två av bänkraderna är på marknivå. Det finns två rullstolsplatser längst ut till vänster. Katedern består av en talarstol och ett bord med några trästolar. Mikrofoner står på kadern. Projektorn är längst bak.
Sal IX sedd från mittgången på raden längst bak. En trappa med breda avsatser går längs mittgången. Bakom tavlan är två vita tavlor och två projektionsdukar. På varsin sida om katedern finns två dörrar som också är nödutgångar.

Antal platser och möblering

Antal platser: 102

Möblering: Salen kan inte möbleras om. Gradäng med sittplatser.

Hjälpmedel och teknisk utrustning i salen

 • Datorprojektorer: 2
 • Dator
 • Hörslinga
 • Videokonferens
 • Whiteboard
 • Talarstol med fast mikrofon: 1
 • Handmikrofon: 1
 • Headset: 3
Sal IV sedd från sidan. Längst fram är katedern med ett bord, stolar och en talarstol. Bakom den vita tavlor och projektionsdukar. På den står mikrofoner och en skärm där man sköter tekniken. Bänkraderna bildar en lätt böjd båge. De två främre raderna är på marknivå och längst ut till höger finns det tre rullstolsplatser. Raderna bakom sluttar lätt uppåt. De är uppdelade i tre sektioner med två gångar med trappor.
Sal IV sedd från talarstolen. Den står på höger sida vilket gör att man har ungefär två tredjedelar av publiken till vänster. Den har en mikrofon. Skärmen där man sköter tekniken är på bordet strax till vänster om talarstolen. Bakom den bortersta raden finns en dörr.

Antal platser och möblering

Antal platser: 48

Möblering: Salen kan möbleras om.

Hjälpmedel och teknisk utrustning i salen

 • Datorprojektor
 • Dator
 • Whiteboard
 • Talarstol med fast mikrofon: 1
 • Handmikrofon: 1
 • Headset: 2

Övrigt

Dokumentkamera finns inte i lokalen men finns att låna av servicecenter.

Sal VIII sedd från bakre vänstra hörnet. Längst fram är en talarstol, ett långt bord bredvid. Bakom dem är en vit tavla och projektorduk. Tre långa bord med tillhörande stolar står i en U-formation mot katedern. I mellanrummet finns ytterligare två rader med bord och stolar. På båda sidorna om katedern finns dörrar.
Sal VIII sedd från väggen längst bak i rummet.

Antal platser och möblering

Antal platser: 48 platser

Möblering: Rummet kan möbleras om.

Hjälpmedel och teknisk utrustning i salen

 • Datorprojektor
 • Dator
 • Whiteboard
 • Talarstol med fast mikrofon: 1
 • Handmikrofon: 1
 • Headset: 2

Övrigt

Dokumentkamera finns inte i lokalen men finns att låna i servicecenter

Sal XI sedd från bakre vänstra hörnet. Längst fram är en talarstol, en kateder bredvid. Bakom dem är en vit tavla och projektorduk. Tre långa bord med tillhörande stolar står i en U-formation mot katedern. I mellanrummet finns ytterligare två rader med bord och stolar.
Sal XI sedd från främre vänstra hörnet. På väggen längst bort finns dörrar. På katedern står en skärm där man sköter tekniken.

Antal platser och möblering

Antal platser: 32

Möblering: Salen kan möbleras om.

Hjälpmedel och teknisk utrustning i salen

 • Datorprojektor
 • Dator
 • Dokumentkamera
 • Whiteboard
 • Handmikrofon: 1
 • Headset: 2
Sal I sedd från främre högra hörnet. En kateder står längst fram i rummet. Framför den fyra rader av långa bord med stolar. På katedern står en skärm där man sköter tekniken. På väggen längst bort är en projektor.
Sal I sedd från bakre vänstra hörnet. Bakom katedern är en vit tavla och en projektorduk. En dörr finns på väggen längst bort.

Antal platser och möblering

Antal platser: 16 platser

Möblering: Rummet kan möbleras om.

Hjälpmedel och teknisk utrustning i rummet

 • Datorprojektor
 • Whiteboard

Övrigt

Rummet får inte låsas.

Ett seminarierum med ett bord, stolar och en brun dörr.
Seminarierum med bord och stolar och ett fönster längst in.

Antal platser och möblering

Antal platser: 10

Möblering: Rummet kan möbleras om.

Hjälpmedel och teknisk utrustning i salen

 • Datorprojektor
 • Whiteboard
Ett seminarierum med ett bord och en skärm och vit tavla. 
Seminarierum med bord och stolar. I hörnet syns krokar att hänga kläder på.

Det finns möjlighet att hyra hallyta i universitetshuset för att till exempel kunna ha mottagning eller registrering. För att boka de så kallade utställningsytorna gäller följande:

 • Utställningsytor kan hyras i samband med hyrning av lokal. Totalt finns 100 kvadratmeter utställningsyta tillgängligt.
 • Vissa ytor kan endast hyras tillsammans med en specifik lokal.
 • Bord kan ställas upp efter önskemål.
 • Av utrymningsskäl får bord och posters får bara ställas upp på anvisade platser.

För att boka utställningsytor behöver du kontakta universitetshusets lokalbokning och servicecenter.

Ta del av villkor och regler innan du skickar bokningsförfrågan

Innan du bokar lokal i universitetshuset behöver du ta del av följande bokningsvillkor, ordningsregler och säkerhetsregler.

 • Starttiden är när arrangören kommer till universitetshuset och sluttid är när arrangören lämnar byggnaden.
 • Om evenemanget sker utanför universitetshusets ordinarie öppettider tillkommer personalkostnader.
 • Ge en så detaljerad beskrivning av evenemanget och arrangörsbehoven som möjligt i bokningsförfrågan.

Företag och organisationer som inte har fått ett skriftligt tillstånd av Uppsala universitet har inte tillåtelse att fotografera eller filma i universitetshuset i kommersiella syften. Tillstånd kan ges i undantagsfall till aktörer vars verksamhet och syfte ligger i linje med Uppsala universitetets värdegrund. Förbudet gäller inte privatpersoner som fotograferar och filmar för eget bruk.

Ansök om tillstånd

Du ansöker om tillstånd att fotografera och/eller filma i universitetshusets via mejl. I mejlet ska det framgå:

 • Syfte med fotografering/inspelning
 • Vilka lokaler som ska nyttjas
 • Vem som är ansvarig och kontaktperson på plats

Skicka mejl till universitetshuset@uu.se.

 • Ingen förtäring av mat eller dryck, undantaget vatten, får förekomma i aulan eller i övriga bokningsbara lokaler.
 • Lättare förtäring får förekomma i universitetshusets entréhall i samband med exempelvis konserter, större konferenser och symposier. I första hand ska arrangören anlita Café Alma.
 • För att få anlita ett annat företag eller sköta serveringen på egen hand behövs tillstånd av akademiintendenturen, se ordningsregler för universitetshuset.
 • För att få servera alkoholhaltiga drycker behövs ett tillstånd som ska inhämtas av förhyraren, genom Café Alma alternativt annat anlitat serveringsföretag.

Avbokning

Avbokning av lokaler måste göras senast 30 dagar före förhyrningstillfället om kostnadsbefrielse ska gälla. Om avbokningen inte skett enligt ovan, debiteras förhyraren kostnaden för lokalen.

Avbokning från universitetets sida

Uppsala universitet förbehåller sig rätten att flytta eller avboka bokningar som bekräftats om rektors arrangemang så kräver. Universitetet förbinder sig att utan dröjsmål informera förhyraren om sådana händelser inträffar samt återbetala eventuellt inbetald dellikvid. Universitetet tar inget ansvar för eventuella merkostnader eller andra olägenheter som uppstår för förhyraren vid sådana tillfällen. Force majeure såsom krig, upplopp, arbetsinställelse, blockad, eldsvåda, explosion eller annat varöver Uppsala universitet inte råder, fritar universitetet från samtliga skyldigheter enligt bekräftelsen samt skyldighet att erlägga eventuellt skadestånd.

Förhyrning av aulan och loger

Vid förhyrning av aulan debiteras hel- eller halvdag. Om halvdagsdebitering ska gälla måste förhyrningen ligga inom något av följande tidsintervall: 08.00–14.00 eller 16.00–23.00. Behöver man använda loger ska dessa bokas samtidigt som aulan och dessa debiteras per dag. Observera att förberedelse- eller avslutningstid måste ingå i den bokade tiden. Uppsala universitet reserverar sig för alla eventuella prisändringar.

Faktura

Om inte annat avtalats erläggs betalningen via faktura efter att förhyrningen ägt rum.

Tillägg för vaktmästare och övrig personal

För bokningar utanför kontorstid (08.00–17.00) tillkommer kostnad för vaktmästare och övrig personal som behövs på plats (för aulan ingår en vaktmästare). Detta gäller även schemalagd undervisning utanför kontorstider.

Tekniker för t.ex. ljud och ljus samt kostnader för inhyrd teknik och annan utrustning samt extra vaktmästare debiteras till förhyraren.

Uppsala universitet förbehåller sig rätten att avböja förfrågningar från företag och organisationer om att hyra hela eller delar av universitetshuset. Ändamålet med universitetshuset är i första hand att tillhandahålla lokaler för undervisning och representation inom ramen för universitetets egen verksamhet.

Besöksadress

Biskopsgatan 3
753 10 Uppsala

Tillgänglighetsanpassad entré finns från Övre Slottsgatan 7D.

Kontakt

Lokalbokning

Om du vill boka lokal eller om du har frågor om bokningsregler, lokaler och annat som rör universitetshusets verksamhet kontakta universitetshusets lokalbokning universitetshuset@uu.se, telefon: 018-471 49 62.

Servicecenter

Om du har frågor kring teknik, ljud-eller ljusutrustning eller generella frågor om byggnaden, hör av dig till universitetshusets servicecenter, telefon: 018-471 17 15

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin