Ägande och avtal

Två personer som ska skriva ett avtal.

Avtal kan upplevas snåriga men är viktiga när du samarbetar med andra parter, som till exempel ett företag i samband med ditt examensarbete. Redan från början är det bra att ha ett avtal som gör det tydligt vilka rättigheter, skyldigheter och förväntningar som finns parterna emellan.

För examensarbeten har Uppsala universitet tagit fram avtalsmallar som stöd, både för interna och externa examensarbeten, men de kan behöva anpassas efter din aktuella situation.

Innan du skriver på ett avtal – våga fråga!

Utgångspunkten är alltid att inte skriva på ett avtal som man inte helt förstår innebörden av då det kan leda till att man utan att mena det exempelvis ger bort sina rättigheter till examensarbetet eller resultat.

Om något i avtalet är oklart eller om du inte helt förstår vad som står – fråga! Det är alltid möjligt att reglera innehållet innan, men det kan vara väldigt svårt och ibland till och med omöjligt att korrigera efter att du skrivit på.

Vem äger vad?

När det gäller avtal och examensarbeten är det viktigt att göra tydligt vem som äger resultatet och vem som har rätten att publicera. Var noga med att inte skriva bort resultatet av ditt exjobb till din samarbetspart utan att ha tänkt igenom hur du skulle vilja använda det du kommit fram till.

Om du inte äger rätten till resultaten så kan avtalet till exempel hindra dig från att publicera dem. En annan aspekt som bör diskuteras är om du som student behöver ge någonting av värde till samarbetsparten, förutom själva arbetet. I så fall så bör skälig ersättning utgå.

När du samarbetar med andra

Det finns andra sammanhang där ett avtal kan förebygga missförstånd och problem. Kanske arbetar du tillsammans med andra på ett projekt. Ett enkelt projektavtal kan tydliggöra förväntade insatser samt reglera hur resultaten hanteras. När det är dags att utveckla resultaten vidare kan ett sekretessavtal ge dig kontroll, så att andra inte fritt får sprida dina idéer vidare.

UU Innovation hjälper dig med avtalsbiten

UU Innovation kan både hjälpa dig att tolka avtal och få en förståelse för dina rättigheter och skyldigheter och stötta dig med egna avtal. Vi har koll på vilka frågor som är särskilt viktiga att reglera i det fall du skulle vilja ta din idé eller dina resultat vidare, med eller utan en samarbetspartner.

Mejla UU Innovation om du har frågor!

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin