Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik 2019/2020

  • 300 HP
  • Uppsala
  • Campus 100%
  • Utbildningsplan och studieplan
Anmälan

Behovet av kemiteknisk kompetens är stort inom många områden i industrin och läkemedel och material står för en betydande del av svensk export och forskningsintensitet. Därför är civilingenjörer i kemiteknik en eftertraktad yrkesgrupp. Beroende på vilken inriktning du väjer inom programmet så förbereds du för en karriär inom forskning, utveckling och tillverkning av antingen läkemedel eller material. Vad du än väljer väntar en expansiv arbetsmarknad efter dina studier i kemiteknik vid Uppsala universitet.

Om programmet

I Uppsala studerar du i en kreativ och forskningsintensiv miljö. Här finns ett brett kunnande och en mängd företag inom läkemedel, bioteknik, medicin­teknik och materialutveckling. Oavsett vilken inriktning du väljer får du en utbildning anpassad efter marknadens behov såväl nationellt som internationellt.

Ett utvecklat samarbete med näringslivet och effektiv kommunikationsträning gör dig väl förberedd för yrkeslivet. Dessutom har du möjlighet till kursutbyte med andra universitet i Sverige och utomlands. Programmet har två inriktningar:

Läkemedel
Här har du möjlighet att specialisera dig på olika delar i design, utveckling, produktion och analys av läkemedel. Du kan till exempel lära dig att ta fram nya aktiva substanser både genom design av nya molekyler och utveckla nya tillverkningsmetoder. Du kan även studera process- och formuleringsteknik, där kurserna handlar om att ta fram nya och vidareutveckla gamla beredningsformer samt att analysera och tillverka läkemedel.

Oavsett vilken profil du väljer får du en utbildning som ger dig goda förutsättningar för arbete inom såväl forskning och utveckling som produktion inom läkemedelsområdet.

Material
Hela utbildningen är förlagd till ett centrum specialbyggt för materialforskning, Ångströmlaboratoriet. Utvecklingen av nya material sker idag i snabb takt vilket skapar möjligheter till nya uppfinningar inom områden som energi, medicin och IT.

Från årskurs fyra kan du profilera dig mot områden som energi, hållbar utveckling och funktionella material. Ett starkt fokus ligger på hur kemi styr materialens egenskaper. Dessa kunskaper är mycket eftertraktade av svensk industri. Vissa projekt sker i samarbete, ett sätt för industrin att snabbt få problem belysta.

Examen

Utbildningen leder till en civilingenjörsexamen, vilket är en yrkesexamen.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Alina Pavelescu
Från: Eskilstuna
Läser: Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik

Varför valde du den här utbildningen?
– Jag valde den då jag tyckte att det skulle bli intressant, roligt och givande.

Hur är det att studera vid ett universitet?
– En helt ny erfarenhet. Det är spännande, utvecklande, men också rätt tufft.

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
– Den högst kapabla personalen. Det gör att utbildningen är av hög kvalité och studenternas liv vad gäller skolan blir betydligt bättre.

Hur ser en vanlig dag ut på din utbildning?
– Antingen föreläsningar från 8.15, eller 10.15, till 15.00 eller labb vid samma tider, med en timmes lunchrast från 12 till 13. 

Vad är typiskt för din utbildning?
– Det är mycket schemalagt och mycket labb.

Hur upplevde du första tentan?
– Jag var lite nervös, men jag blev snart van vid tentarutinerna.

Vilket är ditt mål med utbildningen?
– Att bli en kapabel ingenjör och få en möjlighet att förbättra världen omkring mig med hjälp av mina kunskaper.

Berätta om studentlivet!
– Mitt bästa minne är då jag väntade i en otroligt lång kö för att komma in på Stockholms nation, träffade trevliga människor, och gick med dem till Orvars (Norrlands nations studentpub) istället, där vi hade det väldigt trevligt.

Tre snabba frågor
Favoritplats i din studentstad?
– Ångströmlaboratoriet.

Bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?
– TekNats recce-veckor (introduktionsveckor för nya studenter, recentiorer, på teknisk-naturvetenskapliga utbildningar).

Vad gör du om 5 år?
– Kommer hem till min egen lägenhet från ett jobb jag älskar och myser med min katt.

Hösten 2016

Upplägg

De två första åren läser alla samma kurser oavsett inriktning, främst inom kemi, matematik och beräkningsvetenskap. Från årskurs tre läser du olika kurser beroende på vald inriktning mot läkemedel eller material.

Under det fjärde året specialiserar du dig ytterligare beroende på intresseinriktning mot till exempel analys- eller framställningsmetodiker. Vilken inriktning du än väljer finns ett brett utbud av kurser med många möjligheter att profilera dig.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom programmet.

Om undervisningen

I undervisningen läggs särskild vikt vid förmågan att analysera, formulera och lösa problem. Det gör att du kan utveckla din förmåga och använda dina kunskaper i ditt kommande yrke. Förutom teoretiska kunskaper handlar utbildningen om att träna dig inför rollen som ingenjör. Det sker bland annat genom laborationer, arbete i projektgrupper och kommunikationsträning som är integrerad i kurserna.

Studera utomlands

Du har under utbildningen möjlighet att läsa vissa kurser vid andra universitet, både i Sverige och utomlands. Sådana kurser kan sedan tillgodoräknas i utbildningen. Du kan också välja att göra ditt examensjobb utomlands, till exempel i Kanada, USA, Australien, Tyskland eller Frankrike.

Karriär

I princip alla som läst Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik, oavsett inriktning, har fått jobb inom ett år efter examen. Civilingenjörer från läkemedelsinriktningen får jobb inom läkemedels- och bioteknikbranschen och civilingenjörer med materialinriktning får jobb inom bio- och medicinteknik men främst inom elektronik-, pappers- och verkstadsindustrin vilka står för en stor del av svensk export.

Vilken inriktning du än väljer får du också en bra grund för en forskarutbildning vid universitetet. Du har möjlighet inom utbildningen att pröva på hur det är att forska (forskningspraktik). De flesta lärare är även aktiva forskare eller har en sådan bakgrund.

Se film där tre personer som gått programmet berättar om sina jobb.


Tobias Collin, Manager Talent Management, Fresenius Kabi
- Det finns idag ett tryck på att vi från Fresenius Kabi i Sverige ska förse fabriker i världen med kompetens inom framförallt teknik, kvalitet och produktion. Därför är välutbildad personal en viktig del av vår fortsatta framgång. De personliga egenskaper vi värdesätter är förmåga att kommunicera, ta ansvar, visa engagemang och nyfikenhet, och arbeta i team. 
- Som ingenjör är det många olika saker man behöver vara duktig på förutom maskiner: jobba med tidsplaner, hålla ihop en budget, jobba med upphandling, kunna samarbeta med andra avdelningar, ha kontakt med underentreprenörer, och så vidare. Man behöver ha flera strängar på sin lyra, och det tror jag kommer att krävas i ännu högre utsträckning i framtiden. Det kan man träna på en massa olika sätt när man pluggar genom att engagera sig i exempelvis nationer och studentföreningar.

Behörighet och anmälan

Om du saknar behörigheten kan du läsa Tekniskt-naturvetenskapligt basår som ger dig både den behörighet du behöver och en reserverad plats på programmet.

I urvalet till höstterminen 2019 kommer högskoleprovsresultatet att viktas 0,75/0,25. Det innebär att den kvantitativa delen ges vikt 0,75 och den verbala delen ges vikt 0,25. Läs mer om viktade högskoleprovsresultat på UHR:s webbplats.

Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik

300 HP

HT19 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2019-04-15

Anmälningskod: UU-P1503 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Fysik B, Kemi A, Matematik E (områdesbehörighet A9/9)

Urval: Betyg (67 %) - Högskoleprov (33 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 725000 kr