Utbildning

Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik 2017/2018

Vill du utveckla ny teknik som förbättrar människors livsvillkor? Det kan gälla att utveckla enzymer som kan användas för att omvandla avfall till användbara material, analysera stora mängder DNA-sekvenser från patienter för att förstå sjukdomar, modifiera mikroorganismer för att omvandla solenergi till bränsle eller utveckla datasystem för att ta hand om biologisk data. Med en examen från civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik är du rustad för att ta dig an de här utmaningarna och mycket mer.

Teknikutvecklingen inom biovetenskap är snabb, vilket ställer stora krav på dig som biotekniker. Området blir alltmer tvärvetenskapligt. För att kunna designa bakterier som ska producera bilbränsle behöver du förutom kunskaper i mikrobiologi även en ingenjörs tankesätt och kunskaper. För att analysera de enorma mängder DNA-sekvensdata som kan skapas vid ett enkelt experiment på laboratoriet behöver du kunskaper i genetik, men också matematik och datavetenskap. Utbildningen ger dig den här starka kombinationen av biologi – förståelse för levande system – och klassiskt ingenjörskunnande.

I din roll som biotekniker behöver du kunna kommunicera med olika yrkesgrupper, kunder och allmänheten. Det är också viktigt att du har förmåga att lära dig nya saker på egen hand. Inom bioteknik finns ofta etiska frågeställningar som du behöver kunna förhålla dig till. Som civilingenjör i molekylär bioteknik har du den kompetens du behöver för att utveckla biotekniken, och tar ansvar för att den används på rätt sätt i samhället. På så sätt är du med och förbättrar människors livsvillkor.

Om programmet

Uppsala universitet har en bred och stark forskning inom biovetenskaper, såsom bioinformatik, biokemi, biologi och medicin. Vid universitetet finns också Science for Life Laboratory (SciLifeLab), ett nationellt centrum för forskning inom biovetenskap. Många bioteknikföretag är lokaliserade till Uppsala, liksom flera myndigheter med verksamhet inom bioteknik. Detta ger en unik miljö för en utbildning inom molekylär bioteknik. Kursutbudet är stort, lärarna är aktiva forskare och du har utmärkta möjligheter att göra praktik i forskargrupper vid universitetet, på myndigheter eller i bioteknikföretag.

Programmet har ett utmärkt rykte och med en civilingenjörsexamen i molekylär bioteknik är du väl förberedd för en bred arbetsmarknad i Sverige och utomlands.

Examen

Utbildningen leder till en civilingenjörsexamen i molekylär bioteknik, vilket är en yrkes­examen.

Om undervisningen

De första åren läser du kurser inom bioteknik, datavetenskap, fysik, kemi och matematik som ger dig en bred kunskapsbas. De flesta kurserna är schemalagda parallellt. Du får träning i att prioritera och planera din tid, kunskaper som är mycket användbara i ingenjörsyrket.

Undervisningen består vanligtvis av föreläsningar, lektioner, seminarier och övningar. På många kurser tränar du också på att arbeta praktiskt i laboratoriet. De flesta kurserna avslutas med en skriftlig tentamen, men ofta är andra moment också underlag för betygssättningen.

År tre avslutas med ett självständigt arbete där du i en projektgrupp löser ett biotekniskt problem från ett företag eller myndighet. Du utnyttjar kunskaper från tidigare kurser, skaffar ny kunskap på egen hand och får träning i att arbeta i projektform.

I årskurs fyra väljer du mellan ett stort utbud av kurser inom bioinformatik och molekylär bioteknik. Du tar själv ansvar för att skapa en profil som passar dig och dina ambitioner för yrkeslivet. Om du vill kan du läsa kurser inom till exempel ekonomi och entreprenörskap. Kurserna år fyra och fem karaktäriseras av ett arbetssätt som mer liknar yrkeslivet. De har ett större innehåll av självständiga aktiviteter där det ställs högre krav på din egen initiativ- och organisationsförmåga.

Studera utomlands

Du har möjlighet att studera som utbytes­student på många välkända topp­universitet runt om i världen. Du har även möjlighet att göra praktik eller examensarbete utomlands.

Upplägg

De inledande kurserna på programmet ger dig de kunskaper inom bioteknik, datavetenskap, fysik, kemi och matematik som behövs för att du själv ska kunna utveckla nya metoder och ny teknik. De sista två åren på utbildningen väljer du mellan tre profiler.

På profilen Molekylär bioteknik för produktion fokuserar du på att designa och utveckla cellulära produktionssystem för att framställa fysiska produkter, på profilen Tillämpad bioinformatik är fokus att hantera och analysera storskalig biologisk och biomedicinsk data, och på profilen Tillämpad molekylär biofysik är fokus att analysera och modellera biologiska och biomedicinska processer på molekyl- och cellnivå. Du kan också välja att profilera dig mot entreprenörskap.

Utbildningen avslutas med ett examensarbete under hela vårterminen årskurs fem.

Övning på effektiv muntlig och skriftlig kommunikation, att arbeta i olika typer av grupper, och ett professionellt förhållningssätt till bioetiska frågor löper som en röd tråd genom hela utbildningen.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom programmet.
 

Karriär

Uppsala ligger i hjärtat av Sveriges största bioteknikområde. Praktik eller examensarbete inom ett intressant område ger dig ett värdefullt kontaktnät när du ger dig ut på arbetsmarknaden. Kanske gör du praktik på ett litet biotekniskt företag, eller får en mentor från ett patentföretag.

Som färdig civilingenjör kan du utföra en mängd olika arbetsuppgifter. Du kan till exempel jobba med forskning- och utveckling, storskalig produktion, eller marknadsföring inom det område du har profilerat dig. Många jobbar som säljare, konsulter, systemutvecklare, bioinformatiker, validerare, patentingenjörer eller inom management. Efter ett tag hamnar många i chefs- eller gruppledarpositioner.

En betydande arbetsmarknad är olika universitet. Uppsala har stark forskning inom biovetenskaper med många världsledande forskningsmiljöer. Kanske hittar du en forskargrupp där du kan fortsätta med en forskarutbildning inom ett ämne du brinner för.

Åsa Hagner McWhirter, Ph D, Senior Scientist, GE Healthcare
– Vi har haft en hel del studenter från molekylär bioteknik som gjort praktik och exjobb hos oss. 
– Några av dem har också fått projektanställning och därefter tillsvidareanställning. Studenterna från programmet har rätt baskunskaper kombinerat med en bredd som behövs på GE. De har också varit drivna och vana att jobba på labb, så vi har varit oerhört nöjda med dem. 
– På GE behöver vi personer till olika funktioner, allt från produktutveckling och produktion till marknadsföring. Med rätt kompetens, nyfikenhet, intresse och samarbete kan man gå långt hos oss. Branschen i övrigt erbjuder många olika möjligheter både i Sverige och internationellt.

Behörighet och anmälan

Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik

300 högskolepoäng

HT17 100% Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-P1505 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 (områdesbehörighet A9) alternativt Fysik B, Kemi A, Matematik E (områdesbehörighet 9)

Urval: Betyg (67 %) - Högskoleprov (33 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 725000 kr

Kontakt & Mer Info

Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Box 256, 751 05 UPPSALA

Isabel Svensson studievagledare-x@uadm.uu.se

Telefon: 018-471 30 02