Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik

300 hp

Vill du utveckla ny teknik som förbättrar människors liv? Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik ger dig kunskaper om hur biologiska system och analys av biologiska data kan användas för att utveckla nya produkter som läkemedel, livsmedel och bränslen. Kombinationen av biologi och klassiska ingenjörskunskaper gör dig eftertraktad efter examen, med goda möjligheter att vara med och möta utmaningarna inom miljö, hälsa och hållbar produktion.

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Teknikutvecklingen inom biovetenskap är snabb och blir allt mer tvärvetenskaplig. Det ställer stora krav på dig som biotekniker. För att kunna designa bakterier och utveckla bioprocesser som ska producera exempelvis biologiska läkemedel behöver du förutom kunskaper i mikrobiologi även ingenjörens tankesätt och kunskaper. För att analysera de enorma mängder DNA-sekvensdata som skapas vid ett enkelt experiment på laboratoriet behöver du kunskaper i genetik, matematik och programmering. Utbildningen ger dig den starka kombinationen av biologi, förståelse av levande system på en molekylär nivå och klassiskt ingenjörskunnande.

Som civilingenjör i molekylär bioteknik har du kompetenser som behövs för att utveckla biotekniken. Du har kunskap för att ta ansvar för att den används på rätt sätt i samhället och förbättrar människors livsvillkor. Som biotekniker har du förmågor att kommunicera med experter inom olika ämnesområden, yrkesgrupper och allmänheten. Etiska frågeställningar inom biotekniken kommer du vara kompetent att ta ställning till.

Uppsala universitet har en bred och stark forskning inom bioinformatik, biokemi och biologi. Vid universitetet finns även SciLifeLab, ett nationellt centrum för forskning inom biovetenskap. Detta, tillsammans med att många bioteknikföretag och myndigheter inom bioteknik finns i staden, skapar en utmärkt miljö för en utbildning inom molekylär bioteknik. Kursutbudet är stort, lärarna är aktiva forskare och du har goda möjligheter att göra praktik och examensarbete på bioteknikföretag, myndigheter eller i världsledande forskargrupper vid universitetet.

Som student på programmet får du möjligheten att utnyttja Testa Center, Sveriges testbädd och innovationscenter inom bioprocessteknologi. Detta ger dig insikt i hur biotekniken fungerar i industrin.

Programmet har ett utmärkt rykte och med en civilingenjörsexamen i molekylär bioteknik är du väl förberedd för en bred arbetsmarknad i Sverige och utomlands.

Examen

Programmet leder till en civilingenjörsexamen (Master of Science in Engineering).

De inledande kurserna på programmet ger dig en bred kunskapsbas inom bioteknik, datavetenskap, fysik, kemi och matematik. Det är kunskaper som behövs för att du själv ska kunna utveckla nya metoder och ny teknik. I årskurs fyra väljer du mellan ett stort utbud av kurser inom bioinformatik och molekylär bioteknik. Du tar själv ansvar för att skapa en profil som passar dig och dina ambitioner för yrkeslivet. Du kan välja kurser inom till exempel datoriserad bildanalys, entreprenörskap, genomik, immunteknik, maskininlärning, processteknik, strukturbiologi och syntetisk biologi.

Under år fyra och fem kan du välja mellan tre profiler:

 • Inom molekylär bioteknik för produktion fokuserar du på att designa och utveckla cellulära produktionssystem för att framställa fysiska produkter.
 • Inom tillämpad bioinformatik är fokus att hantera och analysera storskalig biologisk och biomedicinsk data.
 • Inom tillämpad molekylär biofysik är fokus att analysera och modellera biologiska och biomedicinska processer på molekyl- och cellnivå.

På programmets sista år, år fem, kan du välja att profilera dig mot entreprenörskap under det sista året på programmet. Utbildningen avslutas sedan med ett examensarbete under hela vårterminen.

Övning på effektiv muntlig och skriftlig kommunikation, att arbeta i olika typer av grupper, och ett professionellt förhållningssätt till bioetiska frågor löper som en röd tråd genom hela utbildningen.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom programmet.

Ämnesfördelning inom programmet

År 1–3

År 4–5

Studera utomlands

Du har möjlighet att studera som utbytes­student på många välkända ­universitet runt om i världen. Du har även möjlighet att göra praktik eller examensarbete utomlands.

De första åren, då du läser kurser inom bioteknik, datavetenskap, fysik, kemi och matematik, är de flesta kurserna schemalagda parallellt. Du får träning i att prioritera och planera din tid, kunskaper som är mycket användbara i ingenjörsyrket.

Undervisningen består vanligtvis av föreläsningar, lektioner, seminarier och övningar. På många kurser tränar du också på att arbeta praktiskt i laboratoriet. De flesta kurserna avslutas med en skriftlig tentamen, men ofta är andra moment också underlag för betygssättningen.

År tre avslutas med ett självständigt arbete där du i en projektgrupp löser ett biotekniskt problem från ett företag eller myndighet. Du utnyttjar kunskaper från tidigare kurser, skaffar ny kunskap på egen hand och får träning i att arbeta i projektform.

Kurserna år fyra och fem karaktäriseras av ett arbetssätt som mer liknar yrkeslivet. De har ett större innehåll av självständiga aktiviteter där det ställs högre krav på din egen initiativ- och organisationsförmåga.

Som civilingenjör i molekylär bioteknik har du en bred kompetens som gör dig efterfrågad på arbetsmarknaden. Bioteknik, Life Science och läkemedel är exempel på branscher där du hittar tidigare studenter från programmet. Eftersom de finns väl representerade i Uppsala har du goda möjligheter till praktik, sommarjobb eller examensarbete inom ett intressant område. Du kan alltså skapa dig ett värdefullt kontaktnät redan innan du ger dig ut på arbetsmarknaden.

Som färdig civilingenjör kan du utföra en mängd olika arbetsuppgifter. Du kan till exempel jobba med forskning och utveckling, storskalig produktion, eller marknadsföring inom det område du har profilerat dig. Tidigare studenter jobbar som:

 • bioinformatiker
 • dataanalytiker
 • forskare
 • konsulter
 • projektledare
 • systemutvecklare
 • utvecklingsingenjörer
 • inom management.

Efter ett tag hamnar en stor del i chefs- eller gruppledarpositioner.

En majoritet av de utexaminerade arbetar inom den privata sektorn. Anaheim Consulting, Cytiva och Olink proteomics är exempel på företag där du hittar tidigare studenter. Några väljer också att gå vidare till en forskarutbildning som leder till en doktorsexamen. Du är då anställd som doktorand och forskar på något du brinner för under fyra år. Sedan går du vidare till ett arbete på företag eller universitet.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin