Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik

300 hp

Studieplan, TMB2Y

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
TMB2Y
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 7 mars 2017
Diarienummer
TEKNAT 2016/123

Termin 1

Period 1

Period 2

Termin 2

Period 3

Period 4

Termin 3

Period 1

Period 2

Termin 4

Period 3

Period 4

Termin 5

Period 1

Period 2

Termin 6

Period 3

Period 4

Termin 7

Årskurs 4 har fått en omfattande förändring som kommer att påverka årskurs 5 fr.o.m. läsåret 2018/2019:

De två inriktningarna (Bioinformatik och Molekylär bioteknik) ersätts med tre profiler ”Molekylär bioteknik för produktion”, ”Tillämpad bioinformatik” och ”Tillämpad molekylär biofysik”

Det finns alternativa obligatoriska slutkurser i period 52, en för varje profil. De ska vara projektkurser där studenterna tillämpar kunskaper och färdigheter från tidigare kurser i skarpa projekt.

Till slutkurserna krävs 30 hp relevanta förkunskapskurser på avancerad nivå.

Gäller studenter som påbörjat årskurs 4 läsår 2017/2018 eller senare: Krav på en av en av de obligatoriska slutkurserna i period 52 inom examen. Förkunskapskrav till slutkurserna för profilerna Molekylär bioteknik för produktion: 30 hp av kurser i åk 4 och 5 inkl. 1MB448, 1MB429, 1MB449, 1KB756, 1MB431, 1MB433, 1KB768, 1KB446. Tillämpad bioinformatik: 30 hp av kurser i åk 4 och 5 inkl. 1MB448, 1TD328, 1MB416, 1MB459, 1MB461, 1DL471, 1TD268, 1MB462 respektive Tillämpad molekylär biofysik är 30 hp av kurser årskurs 4 och 5 inkl. 1MB447, 1MB429, 1MB449, 1MB412, 1MB431.

Period 1

Period 2

Termin 8

Period 3

Period 4

I period 41-44 undviks schemakrockar om kurser inom samma grupp nedan väljs:

Period 41:

A: 1TD395, 1MB447

B: 1TD395, 1MB448, 1TD328

C: 1TD395, 1MB448, 1RT490

Period 42:

A: 1MB429, 1MB449, 1MB412

B: 1MB429, 1MB449, 1KB756

C: 1TD396, 1MB416, 1MB459

Period 43:

A: 1MB431, 1MB433

B: 1MB431, 1MB463

C: 1MB461, 1DL471

Period 44:

A: 1KB768, 1TE698

B: 1TD268, 1MB462

C: 1TE698, 1TE012

Termin 9

Inriktning bioinformatik

Period 1

Period 2

Inriktning molekylär bioteknik

Period 1

Period 2

Tillvalskurser - alla inriktningar:

(Fler tillvalskurser se termin 10).

Termin 10

Inriktning bioinformatik

Entreprenörskolan i Uppsala, 60 hp (ej platsgaranti)

Inriktning molekylär bioteknik

Entreprenörskolan i Uppsala, 60 hp (ej platsgaranti)

Tillvalskurser:

För följande kurser kontakta examinator vid kursansvarig institution (IBG, www.ibg.uu.se) för registrering.

Följande kurser utlyses efter särskild ordning. Kontakta kursansvarig institution (IBG, www.ibg.uu.se) för information.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin