Transformmetoder

5 hp

Kurs, Grundnivå, 1MA034

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Svenska Ges endast inom program

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Svenska Ges endast inom program

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Svenska Ges endast inom program

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Svenska Ges endast inom program

Om kursen

Inom kursen studeras hur allmänna funktioner kan uttryckas med oändliga summor av enklare trigonometriska funktioner. Kursen behandlar Fourierserier, Fouriertransformen och Laplacetransformen och deras tillämpning på ordinära och partiella differentialekvationer. Många av de begrepp som ingår i kursen behandlas även i Fourieranalys men denna kurs har mer fokus på tillämpningar.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin