Transformmetoder

5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 1MA034

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Kompendier

  • Lennerstad, Håkan; Jogréus, Claes, Serier och transformer, 3. uppl., Lund, Studentlitteratur, 2013Obligatorisk

Kompendier kan tillkomma

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin