Transformmetoder

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1MA034

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1MA034
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Matematik G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 15 mars 2007
Ansvarig institution
Matematiska institutionen

Behörighetskrav

Linjär algebra II, Envariabelanalys eller Serier och ordinära differentialekvationer

Mål

För godkänt betyg på kursen skall studenten

 • kunna redogöra för följande transformers definitioner och egenskaper: Laplacetransformen, z-transformen, Fouriertransformen;

 • kunna tillämpa transformregler för att beräkna enkla funktioners transformer, och kunna använda tabeller för att beräkna inversa transformer;

 • kunna beräkna periodiska funktioners Fourierkoefficienter samt känna till något kriterium för Fourierseriens punktvisa konvergens;

 • kunna redogöra för begreppet fullständigt ON-system samt känna till Parsevals och Plancherels satser,

 • kunna använda transformerna för att lösa differential- och differensekvationer

 • kunna formulera viktigare resultat och satser inom kursens område;

 • kunna använda kursens teori, metoder och tekniker för problemlösning;

 • kunna presentera matematiska resonemang för andra.

  Innehåll

  Laplacetransformen, z-transformen, Fourierkoefficienten och Fourierserien. Orientering om Fouriertransformen. Tillämpningar på ordinära och partiella differentialekvationer.

  Undervisning

  Föreläsningar, lektioner och räkneövningar.

  Examination

  Skriftligt prov vid kursens slut eventuellt kombinerat med löpande examination enligt anvisningar som lämnas vid kursens start.

 • FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

  facebook
  instagram
  twitter
  youtube
  linkedin