Mekanik

5 hp

Kurs, Grundnivå, 1FA104

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 33 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 33 %, Campus, Svenska

Om kursen

Vektorbegreppet i fysiken. Newtons mekanik på grundläggande nivå: Krafter, acceleration och arbete samt mekanisk energi och rörelsemängd. Dessutom grundläggande kinematik och dynamik för den stela kroppens rotation.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin