Envariabelanalys

10 hp

Kurs, Grundnivå, 1MA013

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Svenska Ges endast inom program

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Svenska Ges endast inom program

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Svenska Ges endast inom program

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Svenska Ges endast inom program

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Svenska Ges endast inom program

Om kursen

Denna kurs behandlar derivator och integraler för funktioner av en variabel och fördjupar de kunskaper som du har från gymnasiet. Kursen behandlar även ordinära differentialekvationer och teorin för oändliga serier. De kunskaper som kursen Envariabelanalys ger är centrala för fortsatta studier i matematik.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin