Proteinbioteknologi

10 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1KB768

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 67 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska Ges endast inom program

Om kursen

Kursen ger dig avancerade kunskaper om proteinproduktion i olika skalor, särskilt storskalig produktion inom bioteknologisk industri. Odling av celler i bioreaktorer, rening av proteiner, samt karakteriseringsmetoder för proteiner ingår i kursen.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin