Programmeringsteknik II

5 hp

Kurs, Grundnivå, 1TD722

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 33 %, Campus, Svenska

Om kursen

Den här kursen fortsätter där Programmeringsteknik I slutar. I kursen får du lära dig mer om programmeringsspråket Python och att skriva lite större och mer komplexa program än i första kursen.

Det finns många skäl att gå vidare med en andra kurs i programmeringsteknik. Det är här man går från "känna till" till att "kunna" programmering. Dessutom öppnar kursen möjligheter att läsa högre kurser i datavetenskap.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin