Programmeringsteknik II

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1TD722

Kod
1TD722
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap G1F, Teknik G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2 maj 2010
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

Programmeringsteknik I eller motsvarande.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för begreppen arv och polymorfi i ett objektorienterat språk och använda dessa begrepp i egen programutveckling;
  • använda programspråket Java, både skriva egen kod och förklara vad en given kod utför;
  • implementera rekursiva lösningar till olika problem;
  • beskriva principen för analys av algoritmers effektivitet och utföra sådan analys av enklare algoritmer;
  • beskriva, implementera och använda de grundläggande datastrukturerna array, länkad lista, hashtabell och binärt träd;
  • beskriva, implementera och använda abstrakta datatyper som stackar, köer och avbildningar;
  • beskriva hur felhantering med hjälp av undantag fungerar och kunna använda detta i egna program.

Innehåll

Fortsatt programmering i Java: arv, polymorfi, undantag. Objektorienterad analys och design. Begreppen stackar, köer, listor och träd, hashtabeller.

Grundläggande algoritmer för lagring, sökning och sortering. Programmeringsteknik, hjälpmedel för programutveckling.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner/laborationer och obligatoriska inlämningsuppgifter.

Examination

Skriftligt prov (2 hp) samt inlämningsuppgifter (3 hp).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin