Programmeringsteknik II

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1TD722

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1TD722
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap G1F, Teknik G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 3 maj 2017
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

Programmeringsteknik I eller motsvarande.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • använda programspråket Java, både skriva egen kod och förklara vad en given kod utför;
  • redogöra för begreppen arv och polymorfi i ett objektorienterat språk och använda dessa begrepp i egen programutveckling;
  • implementera rekursiva lösningar till olika problem;
  • beskriva principen för analys av algoritmers effektivitet och utföra sådan analys av enklare algoritmer;
  • beskriva, implementera och använda de grundläggande datastrukturerna array, länkad lista, hashtabell och binärt träd samt abstrakta datatyper som stackar, köer och avbildningar;
  • beskriva hur felhantering med hjälp av undantag fungerar och kunna använda detta i egna program.

Innehåll

Fortsatt programmering i Java: arv, polymorfi, undantag. Objektorienterad design. Begreppen stackar, köer, listor och träd, hashtabeller, avbildningar (Maps) och samlingar (Collections).

Grundläggande algoritmer för lagring, sökning och sortering. Felsökning och testning.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner/laborationer och obligatoriska inlämningsuppgifter.

Examination

Skriftligt prov (2 hp) samt inlämningsuppgifter (3 hp).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin